Информация, отнасяща се до мобилното охлаждане

Интересни факти, съвети и важни правила накратко: Тук можете да намерите обобщение на важна информация, отнасяща се до мобилните хладилни системи.

Температура за Вашите мобилни хладилни системи

При хладилния транспорт, всичко е въпрос на правилна температура. Поради тази причина трябва да транспортирате стоките в съответствие с целевите им температури, когато ги доставят във Вашето хладилно превозно средство. В допълнение, ние предоставяме и общи насоки за правилно охлаждане по време на транспорт.

Замразените храни, най-вече рибата, трябва обикновено да се транспортира при постоянна температура от -18 °C. Замразени продукти, като яйчени продукти, месо и мазнини за готвене запазват идеалното си състояние между -14 °C и -10 °C.

Охладените стоки не са замразени. Въпреки това, прясната риба и раци (2 °C), месо и колбаси, както и продукти, съдържащи яйца (3 °C) трябва да се съхраняват в хладилното превозно средство при температури, близки до тази на замръзване. Млякото, сметаната и сиренето са по-малко деликатни по отношение на охлаждането по време на транспорт (4 °C).

Неохладени стоки, като плодове и зеленчуци, но и цветя и луковици, трябва също да се съхраняват свежи, в контекста на хладилния транспорт. В този случай се препоръчват температури между 4 °C и 8 °C. Всички мобилни хладилни системи на Webasto имат прецизна настройка на температурата и гарантират, че съответните условия за съхранение се спазват.

Съвети за Вашите мобилни хладилни системи

Доброто охлаждане представлява само половината от борбата: Трябва да се имат предвид няколко подробности, така че Вашите стоки да достигнат до крайната си точка от веригата за хладилен транспорт в най-добро състояние.
Следват няколко съвета, свързани с Вашето хладилно превозно средство:

1. Затворени завеси за осигуряване на свежест
Не позволявайте навлизането на топлина, като използвате завеси във Вашето хладилно превозно средство, най-вече в случай на чести доставки в градска среда, като същевременно пестите и енергия. 

2. Хладни места
По-добре е да паркирате хладилното превозно средство на сянка, когато навън е горещо.

3. Загрявайте от време на време
Хладилния транспорт на неохладени стоки трябва да бъде поддържан в оптималния температурен диапазон от между 4 °C о 8 °C в студените зимни дни с някое от решенията за отопление на Webasto.

4. Хладно зареждане
Когато зареждате хладилно превозно средство, бъдете внимателни: Не изключвайте изпарителя и оставете въздуха да циркулира оптимално - дори и на земята!

5. Фиксирано размразяване
Налична е функция за автоматично размразяване за бързо размразяване на изпарителя. Процесът на размразяване е толкова бърз и ефективен, че температурата в охлажданата зона не се влияе. Тази функция е особено полезна в случаите на висока влажност и често отваряне на хладилната част.

6. Грижете се за устройството
Хладилните решения на Webasto не изискват сериозна поддръжка. Препоръчваме чести проверки, в съответствие със зададените интервали. Webasto има голяма мрежа от дилъри за тази цел.

Правила във веригата на хладилен транспорт

АТР е споразумение, отнасящо се до международния транспорт на нетрайни храни. От една страна, то определя условията за тестване за задаването на класове на хладилно превозно средство или мобилна хладилна система. От друга страна, то определя температурите за транспорт във веригата на хладилен транспорт.

Хладилно превозно средство се тества при средна външна температура от 30 °C и може да постигне следните класове:

Клас A – Температури от 12 °C до 0 °C
Клас Б – Температури от 12 °C до -10 °C
Клас В – Температури от 12 °C до -20 °C


Представянето на решенията за мобилно охлаждане се определят от одобрен център за изпитване. По време на теста, хладилното превозно средство трябва да поддържа температурата под най-ниската стойност за съответния клас в продължение на 12 часа. По време на теста се добавя топлинно натоварване от 35% от топлината, проникваща в зоната на товара.

Както може да се очаква, всички продукти за мобилно охлаждане на Webasto са сертифицирани по ATP.

Всички хладилни превозни средства и съответните мобилни хладилни системи трябва да се използват само с идентификационна табела и валиден сертификат за одобрение. Допълнителна информация по отношение на етикетирането може да бъде получена от съответния TÜV център за тестове.