Informace o mobilním chlazení

Zajímavá fakta, tipy a důležité normy v přehledu: Zde najdete shrnutí důležitých informací o mobilních chladicích systémech.

Teploty pro vaše mobilní chladicí systémy

V logistice chladicího řetězce záleží na prvním místě na správné teplotě. Z tohoto důvodu byste zboží v chladírenském voze měli přepravovat v souladu s cílovými teplotami. Navíc nabízíme obecné poradenství ohledně řádného chlazení během přepravy.

Mražené zboží, zejména ryby, by mělo obvykle být přepravováno při stálé teplotě -18 °C. Mražené zboží jako produkty z vajec, masa a tuky na vaření, zůstává v dokonalém stavu při teplotách mezi -14 °C a -10 °C.

Chlazené zboží není mražené. Nicméně čerstvé ryby a krabi (2 °C), maso a uzeniny a rovněž produkty obsahující vejce (3 °C) by měly být uskladněny v chladírenském voze při teplotě blízké bodu mrazu. Mléko, smetana a sýr jsou s ohledem na chlazení během přepravy méně choulostivé (4 °C).

Nechlazené zboží, jako ovoce a zelenina, včetně květin a hlíz, by rovněž mělo být udržováno čerstvé v kontextu chlazené přepravy. Zde jsou doporučeny teploty mezi 4 °C a 8 °C. Všechny mobilní chladicí systémy Webasto nabízejí přesné nastavení teploty a zaručují, že budou dodrženy odpovídající skladovací podmínky.

Tipy pro vaše mobilní chladicí systémy

Dobré chlazení je polovina úspěchu: Aby vaše zboží dorazilo do cíle v logistice chladicího řetězce v nejlepším možném stavu, je třeba mít na paměti několik detailů.
Zde najdete několik tipů ohledně vašeho chladírenského vozu:

1. Uzavřené clony pro zajištění čerstvosti
Zabraňte vnikání tepla použitím clon v chladírenském voze, zejména v případě častých dodávek v městských oblastech, a rovněž pro úsporu energie. 

2. Chladná místa
Když je venku horko, je lepší parkovat chladírenský vůz ve stínu.

3. Občasné vytápění
Chlazená přeprava nechlazeného zboží by v chladných zimních dnech měla být udržována v optimálním teplotním rozmezí mezi 4 °C a 8 °C pomocí některého z řešení vytápění od společnosti Webasto.

4. Nakládání v chladu
Při nakládání chlazeného zboží zachovejte chladnou hlavu: Nevypínejte výparník a nechte vzduch optimálně cirkulovat – i na zemi!

5. Pravidelné rozmrazování
K dispozici je funkce automatického rozmrazování pro rychlé rozmrazení výparníku. Proces rozmrazování je tak rychlý a účinný, že nemá vliv na teplotu v chladicím prostoru. Tato funkce je obzvláště užitečná v případě vysoké vlhkosti a častého otvírání chladicího prostoru.

6. Mějte vše stále pod kontrolou
Řešení chlazení Webasto jsou nízkoúdržbová. Doporučujeme časté prohlídky v souladu se stanovenými intervaly. Společnost Webasto k tomuto účelu disponuje rozsáhlou sítí prodejců.

Normy v logistice chladicího řetězce

ATP je dohoda ohledně mezinárodní přepravy potravin podléhajících zkáze. Na jednu stranu určuje zkušební podmínky pro třídění chladírenských vozů a mobilního chladicího systému do kategorií. Na druhou stranou stanovuje teploty pro logistiku chladicího řetězce.

Chladírenský vůz je testován při průměrné venkovní teplotě 30 °C a může spadat do následujících kategorií:

Třída A – teploty od 12 °C do 0 °C
Třída B – teploty od 12 °C do -10 °C
Třída C – teploty od 12 °C do -20 °C


Výkon řešení mobilního chlazení je stanoven schválenou zkušebnou. Během testu musí chladírenský vůz udržovat teplotu pod nejnižší hodnotou příslušné třídy po dobu 12 hodin. Během toho je přidáno 35% tepelné zatížení vnikající do nákladového prostoru.

Podle očekávání mají všechny produkty mobilního chlazení Webasto certifikaci ATP.

Všechny chladírenské vozy a příslušné mobilní chladicí systémy musí být provozovány výhradně s identifikačním štítkem a platnou homologací. Další informace ohledně štítků získáte u příslušné zkušebny TÜV.