Kvalita potvrzená organizací DEKRA

Německá asociace kontroly motorových vozidel DEKRA podrobila topení Thermo Top Evo důkladným testům a potvrdila: Pokud je čelní sklo pokryto souvislou vrstvou ledu a vozidlo bylo vystaveno po dobu alespoň 8 hodin teplotě -7 °C, námraza čelního skla roztaje do 30 minut.
Organizace DEKRA rovněž potvrdila, že předehřátý motor spotřebovává při startu mnohem méně paliva, čímž kompenzuje značnou část paliva spotřebovaného nezávislým topením Webasto.

Organizace DEKRA testuje vozidla a technické provozy od roku 1925.

Naše největší specialita: chladicí komora Webasto.

Zkušební vozidla jsou chlazena na -10 °C po dobu nejméně 8 hodin v chladicí komoře a na čelním skle je vytvořena určitá vrstva ledu. Po aktivaci nezávislého topení se měří ohřev prostoru pro cestující a odmrazování oken.

Test únavy a trvanlivosti

Nezávislé topení se zapíná a vypíná v téměř reálných podmínkách, čímž se simuluje zátěž po celou dobu životnosti.

Test soli-vlhkosti-deště

Na topení je po několik dní rozprašován solný roztok, aby byly otestovány antikorozivní vlastnosti po celou dobu životnosti.

3D měření

Ještě před smontováním se testuje rozměrová přesnost jednotlivých součástí ve velmi citlivém přístroji pro 3D měření.

Test vibrací

Topení je připevněno na speciální nosič a vystaveno testu při silných vibracích. Tímto způsobem testujeme pevnost a trvanlivost jednotlivých dílů.