Årlig pressekonference: Webasto avancere succesfuldt sin transformation

- Betydelig vækst i salget der ligger over markedstendensen

- Fremtidige investeringer og individuelle projekter påvirker 2021 indtjekningen

- Batteriforretningen har medvind; flere store ordrer til personbilssegmentet

 

Press contacts

Susanne Killian
Head of Global Internal and External Communication
Phone: +49 (89) 8 57 94-53194

Rødovre – 17 maj 2022 – Året 2021 var en blandet år for Webasto Gruppen. På trods af svære økonomiske betingelser, nåede virksomheden salgsniveauet fra før krisen, og bibeholdt transformationskursen og øgede betydeligt sine forretningsområder med batterier, lade løsninger og elektriske varmesystemer. ”Med en fordobling i vores salg på dette område og godt fyldte ordrebøger, har vi taget et stort skridt i retningen af at gøre elektromobilitet til den anden stærke søjle hos Webasto. Senest i 2025, forventer vi at nå målet om en milliard euro,” siger Dr. Holger Engelmann, Bestyrelsesformand for Webasto SE, ved den årlige pressekonference.

Det finansielle år 2021

Webasto Gruppens salg steg med 12,2% over året til 3,7 milliarder euro i 2021, hvilket er betydeligt højere end markedets stigning på 3,2 procent. Den positive udvikling skyldes hovedsageligt højere salgsvolumen indenfor kerneforretningen. I det seneste år, havde Webasto en omsætning på 3,1 milliard euro (83 procent) på tag-forretningen, 485 millioner euro (13 procent) på varmer og kølesystemer og 155 millioner euro (4 procent) på e-mobilitets løsninger. Når vi ser på den globale fordeling, skete der et skifte fra 2020 til 2021. Mens salget steg markant i de amerikanske og europæiske regioner, faldt det en smule i Asien – grundet en svagere forretning i Kina, der også er det største enkelte marked i Webasto, sammenlignet med forrige år. Det resulterede i den følgende procentvise ændring: Asien -7 procentpoint mod +42, Europa +2 procentpoint mod 36 procent og Amerika +5 procentpoint mod 22 procent.

Holger Engelmann kunne ikke præsentere et positivt resultat for dette år. I 2021, var overskudsgraden hos Webasto -3,9 procent (2020 -2,1 procent). ”Vi blev modarbejdet af en stadig eksisterende pandemi, flaskehalse på halvledere og råmateriale priser der steg voldsomt sidste år, og investeringer i fremtiden har også været en faktor der spillede ind. Samt ét kæmpe projekt der var ekstremt udfordrende, teknologisk innovativt og havde en stor strategisk værdi for de amerikanske regioner, betød at vi igen var nødsaget til at absorbere et negativt resultat.” forklarer Engelmann. 

Som planlagt, øgede Webasto betydeligt udgifterne til R&D og investeringer i 2021, sammenlignet med de tidligere år. R&D udgifterne udgjorde en sum på 315 millioner euro (+17,6 procent) og er i stort omfang brugt på forberedelserne på lanceringen af projekter inden for tag og batterisystemer i Europa og Asien, og lade løsninger i de amerikanske regioner. I de foregående år var investeringerne hovedsageligt relateret til et øget behov for Webasto produkter. Så virksomheden investerede 281 millioner euro (+45 procent) i at udvide kapaciteten i U.S., Japan og Syd Korea, blandt andet. 

På grund af den positive ordresituation og eksisterende vækstpotentiale i kerneforretningen såvel som på e-mobilitets markedet, ansatte Webasto også flere medarbejdere i 2021. ”For at kunne håndtere fremtidige store projekter med et kompetent team, har vi ansat mere end 1.500 nye medarbejdere. Det var også en vigtig investering i fremtiden,” understreger Engelmann. Antallet af medarbejdere hos Webasto steg med 11 procent i 2021, primært i USA, Mexico, Øst Europa og Syd Korea.   

Omkostningerne er på himmelflugt: Tiltag for at sikrer fremtidens bæredygtighedMed krigen i Ukraine og dens effekt på bilindustrien, er krisehåndtering også blevet endnu mere krævende for Webasto i år, end de foregående to år. ”Mange ansatte er dagligt involveret i arbejdsgruppemøder og søger efter løsninger der kan implementere kundeprojekter under svære omstændigheder. Det skaber en situation, der går langt udover kun at påvirke finanserne i vores organisation,” forklarer bestyrelsesformanden.

Virksomhedens resultat i det første kvartal af 2022 reflekterer de udfordringer Webasto står overfor. På trods af at virksomhedens salg er steget med 5,4 procent, sammenlignet med samme kvartal sidste år, forbliver EBIT negativt. ”For at sikrer indtjeningen i 2022 og fremtidens udvikling af Webasto, har vi intensiveret vores omkostningshåndtering, og er i vedvarende dialog med vores kunder og leverandører, og sætter alt ind på at udføre vores investeringsplaner,” understreger Engelmann.

E-mobilitet bliver den anden store grundpilleForretningen med e-mobilitets løsninger udvikler sig hurtigt i en meget positiv retning for Webasto – særligt i forhold til batterisystemer. Virksomheden har produceret batterier til kommercielle køretøjer i Tyskland siden 2019, efterfulgt af sin indtræden på personbil markedet i Asien i 2021. I begyndelsen af i år, modtog Webasto ordrer til to nye personbils modeller fra hhv. en Tysk og en Syd Koreansk bilproducent, med en total volumen på mere end en milliard euro. Som et resultat af dette, oversteg ordrer tilgangen i e-mobilitets segmentet - for første gang - antallet af ordrer i kerneforretningen tag-systemer og varme/køleløsninger, i første kvartal af 2022.

Med omkring fem milliarder euro ved udgangen af marts 2022, stod e-mobilitetsforretningen for cirka 20 procent af Gruppens ordretilgang. Engelmann fremhæver, “Tallene viser at Webasto succesfuldt har etableret sig inden for e-mobilitets markedet og har en lys fremtid. Det var den rigtige beslutning at investere massivt i dette område. Vores strategi virker. Ved at holde fokus vil vi fortsætte med at transformere os og selvfølgelig også fortsætte med at vækste.”

Note: Webasto har offentliggjort den første bæredygtighedsrapport I 2022. Du kan finde dokumentet på Gruppens hjemmesige www.webasto-group.com/en/the-company/sustainability 

Press contacts

Susanne Killian
Head of Global Internal and External Communication
Phone: +49 (89) 8 57 94-53194