Kvaliteedipõhimõtted

Need toimimispõhimõtted kirjeldavad meie lähenemisviisi kvaliteedi osas.

1. Oleme ülemaailmne liider autotööstuse toodete alal, mis täiendavad mugavust ja sõiduelamust. Meie töötajad rakendavad kvaliteedipõhimõtteid oma igapäevases töös.

2. Tõhususe parandamine on vajalik, kui me tahame oma ressursse ökonoomselt kasutada ja muuta toodete, protsesside ja teenuste kvaliteeti tulevikku suunatuks.

3. Turuanalüüsil põhinev toodete teostamine. Seda rakendatakse projektijuhtimise meetodite abil. Eesmärk on saavutada optimaalne soovitud kasu kliendile, integreerides kliendi meie pädevusvaldkonda.

4. Kliendile orienteeritus tähendab kliendi mõistmist, klientide ootuste usaldusväärset teostamist ja kliendile kasu pakkumist meie tehniliste teadmiste ning turu mõistmise kaudu. Kliendikontaktid annavad meile tagasisidet klientide rahulolu ja saavutatud jõudluse kohta. Meie edu maailmaturul on tingitud tunnustusest, mida meie saavutused saavad.

5. Ennetus käib enne reaktsiooni. See aitab kaasa rikete varasele vältimisele, suurendab meie toodete ja teenuste atraktiivsust ning hoiab ära kulutusi. Igapäevase töö eesmärk „null defekti“ tähendab järjekindlat ja eesmärgistatud tegevust vastavalt meie motole: Tehke õigeid asju (kvaliteediteadlikkus) õigesti (kulutõhusus) õigel ajal (tähtajateadlikkus).

6. Keskkonnasõbralikkus läbi kvaliteedi tähendab, et kvaliteedi iga paranemine mõjutab ka keskkonda. Me saavutame selle läbi vähema hulga jäätmete ja väiksema kaaluga, taaskasutatavate toodete, millel on madalam energiatarbimine ja keskkonnasõbralik pakend.

7. Edukuse alus on üksteisele väljakutse esitamine ja üksteise edendamine. Meie juhtimisprotsesside eesmärk on edendada saavutamistahet ja kõigi töötajate professionaalset kasvu. Me mõõdame oma töötajate jõudlust võrreldes tulevaste protsesside nõudmistega, mis viivad edasise kvalifikatsioonini. Meeskonnatöö on eelistatud koostöövorm töötajate, tarnijate ja klientidega.

8. Ettevõtte oskusteabe rakendamine tähendab meie toote- ja protsessiteadmiste kaitset, selle kasutamist struktureeritud moel ja selle edasi andmist. Kiire teadmistesiire üle võrgustikus infosüsteemide neile, kes praegu vajavad oskusteavet, tagab Webasto rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise positsiooni maailmaturul.

9. Suhtestruktuuri ja tõhusust klientidega tegelemisel edendatakse läbi aktiivse kliendikontakti rahvusvahelisel tasandil ning koos meie kohalike ja tsentraliseeritud funktsionaalsete osakondadega.

10. Koostöö meie partneritega kogu tarneahelas peaks olema pikaajaline ja õiglane. See peaks tagama mõlema poole jaoks pikaajalise edu keskmisest kõrgemal tasemel sooritusega.