Tietoa liikkuvista jäähdytysratkaisuista

Kiinnostavia faktoja ja vinkkejä sekä tärkeitä sääntöjä tiivistettynä: yhteenveto tärkeistä liikkuvia jäähdytysratkaisuja koskevista tiedoista on luettavissa täällä.

Oikeat lämpötilat liikkuville jäähdytysratkaisuillesi

Kylmäketjulogistiikassa kaiken keskipisteenä on oikea lämpötila. Tästä syystä tavaroiden kuljetuksen aikana tulee varmistaa, että niiden lämpötila on annettujen ohjeiden mukainen. Lisäksi annamme myös yleisluontoisia ohjeita kuljetuksen aikaista jäähdytystä varten.

Pakastetut ruoat, erityisesti kalatuotteet, tulee yleensä kuljettaa tasaisessa -18 °C:n lämpötilassa. Kanamuna-, liha- ja rasvapakasteet säilyvät hyvässä kunnossa, kun kuljetuslämpötila on välillä -10 – -14 °C.

Kylmätuotteita ei pakasteta. Tästä huolimatta tuore kala ja äyriäiset (2 °C), liha ja makkarat sekä kananmunaa sisältävät tuotteet (3 °C) tulee säilyttää kuljetuksen aikana lähellä jäätymispistettä. Maito-, kerma- ja juustotuotteet tulee puolestaan kuljettaa 4 °C:n lämpötilassa.

Ei-pakastettavat tuotteet – kuten hedelmät ja vihannekset mutta myös esimerkiksi kukat ja kukkasipulit – tulee myös säilyttää viileässä kuljetuksen aikana. Näille tuotteille suositellaan lämpötilaa väliltä 4–8 °C. Kaikissa Webaston liikkuvissa jäähdytysratkaisuissa on tarkat lämpötila-asetukset, joiden avulla varmistetaan, että tuotteille suositellut säilytysolosuhteet toteutuvat.

Vinkkejä liikkuville jäähdytysratkaisuillesi

Tehokas jäähdytys on puoli voittoa: Muutama seikka tulee pitää mielessä, jotta tavarasi pääsevät määränpäähänsä mahdollisimman hyvässä kunnossa ja ilman, että kylmäketju pääsee katkeamaan.
Seuraavassa on muutama vinkki ajoneuvon jäähdyttämistä varten:

1. Raikkautta suljettujen ikkunaverhojen avulla
Estä kuumuutta pääsemästä jäähdytettyyn ajoneuvoon käyttämällä ajoneuvossa ikkunaverhoja etenkin silloin, kun toimitat usein tavaraa kaupunkialueilla. Ikkunaverhot säästävät lisäksi myös energiaa. 

2. Viileät paikat
Jäähdytysratkaisulla varustettu ajoneuvo on parasta pysäköidä varjoon silloin, kun ulkolämpötila on korkea.

3. Satunnaista lämmitystä
Muiden kuin pakastetuotteiden viileäkuljetus tulee pitää kylminä talvipäivinä optimaalisella lämpötilavälillä 4–8 °C Webaston tarjoaman lämmitysratkaisun avulla.

4. Viileä lastaus
Kun lastaat jäähdytettyä ajoneuvoa täyteen, pidä pääsi kylmänä: Älä sammuta höyrystintä äläkä anna ilman kiertää vapaasti – edes maanpinnan tasolla!

5. Kiinteä sulatus
Automaattinen jäänpoistotoiminto sulattaa jään peittämän höyrystimen nopeasti. Sulatusprosessi on niin nopea ja tehokas, ettei se ehdi vaikuttaa jäähdytettyyn alueeseen. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen tapauksissa, joissa jäähdytetyn alueen ilmankosteus on korkea ja jäähdytetyn alueen ovi avataan usein.

6. Helppo hallittavuus
Webaston jäähdytysratkaisut vaativat vain vähän huoltotoimia. Suosittelemme säännöllisiä tarkastuksia ohjearvoisten tarkastusvälien mukaisesti. Webastolla on tätä tarkoitusta varten käytössään laaja jälleenmyyjäverkosto.

Kylmäketjulogistiikan säännöt

ATP-sopimus koskee pilaantuvien ruokatuotteiden kansainvälisiä kuljetuksia. Toisaalta se määrittää testiolosuhteet, joiden mukaan jäähdytetty ajoneuvo tai liikkuva jäähdytysratkaisu luokitellaan tiettyyn luokkaan. Toisaalta se määrittää kylmäketjulogistiikan kuljetuslämpötilat.

Jäähdytettyä ajoneuvoa testataan ulkolämpötilan ollessa keskimäärin 30 °C, ja ajoneuvolle voidaan myöntää seuraavat luokitukset:

Luokka A – Lämpötilat välillä 0–12 °C
Luokka B – Lämpötilat välillä -10 – +12 °C
Luokka C – Lämpötilat välillä -20 – +12 °C


Liikkuvien jäähdytysratkaisujen suorituskyvyn määrittää hyväksytty testikeskus. Testin aikana jäähdytetyn ajoneuvon tulee pitää lämpötila oman luokkansa alimman arvon alapuolella 12 tunnin ajan. Tällöin lisätään lämpökuorma, joka on 35 % kaikesta lastialueelle tulevasta lämmöstä.

Kuten odottaa sopii, kaikki Webaston mobiilijäähdytystuotteet ovat ATP-sertifioituja.

Kaikkia jäähdytettyjä ajoneuvoja ja asiaankuuluvia liikkuvia jäähdytysratkaisuja tulee käyttää vain henkilökortilla ja kelvollisella hyväksyntätodistuksella varustettuna. Lisätietoja merkinnöistä on saatavilla asianmukaisesta TÜV-testikeskuksesta.