DEKRAn vahvistama laatu

Saksalainen moottoriajoneuvojen tarkastusjärjestö DEKRA on testannut Thermo Top Evo -järjestelmää kattavilla testeillä ja vahvistanut seuraavan: Jos etutuulilasi on tasaisen jääkerroksen peittämä ja ajoneuvo on ollut kahdeksan tunnin ajan -7 °C:n lämpötilassa, tuulilasi sulaa 30 minuutin kuluessa.
DEKRA vahvisti myös, että esilämmitetty moottori tarvitsee käynnistyksen aikana huomattavasti vähemmän polttoainetta, mikä kompensoi merkittävän osan Webasto-pysäköintilämmittimen kuluttamasta polttoaineesta.

DEKRA on testannut ajoneuvoja ja teknisiä laitoksia vuodesta 1925 alkaen.

Erityinen vahvuutemme: Webasto-kylmähuone.

Testiajoneuvoja pidetään kylmähuoneessa -10 °C:n lämpötilassa vähintään kahdeksan tunnin ajan niin, että tuulilasissa on selvästi näkyvä kerros jäätä. Matkustajatilojen lämmitys ja ikkunoiden sulaminen mitataan pysäköintilämmittimen käynnistyshetkestä lähtien.

Rasitus- ja kestävyystesti

Pysäköintilämmitin käynnistetään ja sammutetaan lähes todellisissa käyttöolosuhteissa laitteen koko elinkaaren aikaisen kuorman simuloimiseksi.

Suola, kosteus ja sade -testi

Lämmittimen päälle ruiskutetaan useana päivänä suolaliuosta, millä testataan laitteen korroosionesto-ominaisuuksia sen koko käyttöiän aikana.

3D-mittaus

Yksittäisten osien mittatarkkuus testataan erittäin herkällä 3D-mittauslaitteella ennen niiden kokoamista.

Värinätesti

Lämmitin kiinnitetään erityislaitteeseen, minkä jälkeen se altistetaan voimakkaalle värinälle. Tällä tavalla testaamme yksittäisten osien kovuutta ja kestävyyttä.