Načela kvalitete

Sljedeća operativna načela opisuju naš pristup kvaliteti.

1. Vodeći smo svjetski proizvođač proizvoda za poboljšavanje udobnosti vožnje u automobilskoj industriji. Naši zaposlenici provode načela kvalitete u svom svakodnevnom radu.

2. Napredak na području učinkovitosti neophodan je ako želimo ekonomično upotrebljavati svoje resurse i postići održivu kvalitetu naših proizvoda, procesa i usluga za budućnost.

3. Realizacija proizvoda na temelju analize tržišta. Provodi se metodama upravljanja projektima. Cilj nam je postići optimalnu željenu korist za klijente njihovim integriranjem u naša područja kompetencije.

4. Usmjerenost na klijente podrazumijeva razumijevanje potreba klijenata, pouzdano ispunjavanje njihovih očekivanja i pružanje koristi klijentima kroz naše tehničko znanje i razumijevanje tržišta. Kontakt s klijentima omogućava nam raspolaganje povratnim informacijama o njihovu zadovoljstvu i ostvarenim rezultatima. Naš uspjeh na svjetskom tržištu ovisi o priznanju naših postignuća.

5. Prevencija prije reakcije. To načelo doprinosi ranom sprječavanju neispravnosti, povećava privlačnost naših proizvoda i usluga te sprječava nastajanje troškova. Cilj nulte razine pogrešaka za svakodnevni rad znači dosljedno djelovanje usmjereno na cilj u skladu s našim motom: Radi prave stvari (svijest o kvaliteti) na pravilan način (ekonomičnost) i u pravo vrijeme (svijest o vremenskom rasporedu).

6. Ekološka prihvatljivost putem kvalitete podrazumijeva da svako poboljšanje kvalitete ima učinak i na okoliš. To postižemo kroz stvaranje manje otpada i proizvodnju proizvoda manje težine koji se mogu reciklirati i rabiti uz nisku potrošnju energije i ekološki prihvatljivu ambalažu.

7. Međusobno postavljanje izazova i poticanje na napredak temelj su uspjeha. Naši upravljački procesi imaju za cilj unaprjeđivanje želje za postizanjem uspjeha i profesionalan rast naših zaposlenika. Učinak naših zaposlenika promatramo u kontekstu zahtjeva za buduće postupke koji vode do veće kvalificiranosti. Timski rad preferirani je oblik suradnje sa zaposlenicima, dobavljačima i klijentima.

8. Primjena stručnosti tvrtke obuhvaća čuvanje našeg znanja o proizvodima i proizvodnim procesima te njegovo korištenje i razmjenjivanje na strukturirani način. Brzo prenošenje znanja mrežama informacijskih sustava onima koji u određenom trenutku trebaju stručnost osigurat će međunarodnu konkurentnost tvrtke Webasto na svjetskom tržištu.

9. Struktura odnosa i učinkovito poslovanje s klijentima promiču se kroz aktivni kontakt s klijentima na međunarodnoj razini te s našim lokalnim i centraliziranim funkcionalnim odjelima.

10. Suradnja s našim partnerima u cijelom opskrbnom lancu treba biti dugoročna i poštena. Ona treba osigurati dugoročni uspjeh na obje strane na natprosječnoj razini učinkovitosti.