Kokybės principai

Toliau pateikti veiklos principai apibrėžia mūsų požiūrį į kokybę.

1. Esame pasauliniai lyderiai automobilių produktų, suteikiančių didesnį komfortą ir geresnę vairavimo patirtį, srityje. Mūsų darbuotojai įgyvendina kokybės principus savo kasdieniame darbe.

2. Būtina pagerinti efektyvumą, jei norite taupiai išnaudoti savo išteklius ir savo produktams, procesams bei paslaugoms suteikti į ateitį orientuotą kokybę.

3. Produkto realizacija pagrįsta rinkos analize. Jis įgyvendinamas pasitelkiant projektų valdymo metodus. Tikslas – pasiekti optimalią kliento pageidaujamą naudą, jį integruojant į mūsų kompetencijos sritis.

4. Orientavimasis į klientą reiškia jo supratimą, patikimai realizuojant jo lūkesčius ir suteikiant naudą, kurią užtikrina mūsų techninės žinios bei rinkos supratimas. Susisiekę su klientais galime sulaukti atsiliepimų apie jų pasitenkinimą ir pasiektus rezultatus. Mūsų sėkmę pasaulio rinkoje nulemia mūsų pasiekimų pripažinimas.

5. Prevencijos imamasi prieš reaguojant. Dėl to galima iš anksto užkirsti kelią gedimui, padidinamas mūsų produktų ir paslaugų patrauklumas bei išvengiama išlaidų. „Nulio defektų“ tikslas kasdien reiškia nuoseklią ir į tikslą orientuotą veiklą, vadovaujantis mūsų moto: Viską daryti tinkamai (susitelkimas į kokybę), teisingai (rentabilumas) ir reikiamu laiku (plano laikymasis).

6. Aplinkos tausojimas pasitelkiant kokybę reiškia, kad kiekvieną kartą gerinant kokybę daromas poveikis aplinkai. To pasiekiame mažindami atliekų kiekį ir naudodami mažesnio svorio, perdirbamus produktus, suvartojant mažiau energijos ir pasitelkiant aplinkai nekenksmingas pakuotes.

7. Iššūkių vienas kitam kėlimas ir vienas kito skatinimas sėkmės pagrindu. Mūsų valdymo procesų tikslas yra visiems savo darbuotojams skatinti norą siekti rezultatų ir profesinio tobulėjimo. Savo darbuotojų rezultatus matuojame pagal būsimų procesų reikalavimus, kurie veda prie kvalifikacijos kėlimo. Pageidaujama bendradarbiavimo tarp darbuotojų, tiekėjų ir klientų forma yra komandinis darbas.

8. Įmonės techninių žinių taikymas reiškia mūsų žinių apie produktus ir produktus apsaugojimas, juos naudojant struktūrizuotu būdu ir perduodant kitiems. Greitas žinių perdavimas per tinklais susietas informacines sistemas tiems, kam šiuo metu reikia techninių žinių, įtvirtins „Webasto“ tarptautinę konkurencingą poziciją pasaulio rinkoje.

9. Ryšių struktūra ir efektyvumas bendraujant su klientais skatinamas aktyviai susisiekiant su klientais tarptautiniu lygiu ir su mūsų vietiniais ir centralizuotų funkcijų padaliniais.

10. Bendradarbiavimas su mūsų partneriais visoje tiekimo grandinėje turi būti ilgalaikis ir sąžiningas. Jis turi užtikrinti ilgalaikę sėkmę abiems pusėms, pasiekiant aukštesnius rezultatus nei vidutiniai.