Kvalitātes principi

Šie darbības principi apraksta mūsu pieeju kvalitātei.

1. Mēs esam pasaules līderi autobūves nozares produktu, kas uzlabo braukšanas komfortu un pieredzi, tirgū. Mūsu darbinieki ikdienā īsteno kvalitātes principus.

2. Efektivitātes uzlabojumi ir nepieciešami, ja mēs vēlamies savus resursus izlietot ekonomiski un nodrošināt savu produktu, procesu un uz nākotni vērstu procesu kvalitāti.

3. Produkta realizācija ir balstīta uz tirgus analīzi. Ir ieviesta ar projektu vadības metodēm. Mērķis ir sasniegt optimālus ieguvumus klientam, klientu integrējot mūsu kompetences sfērā.

4. Orientācija uz klientiem nozīmē klienta izprašanu, uzticami piepildot klienta cerības un sniedzot priekšrocības ar mūsu tehniskajām zināšanām un tirgus pārzināšanu. Kontakti ar klientiem mums sniedz atgriezenisko saiti par klientu apmierinātību un sasniegto veiktspēju. Mūsu panākums pasaules tirgū nosaka atziņa, ka mūsu centieni tiek novērtēti.

5. Prevencija tiek veikta pirms reakcijas. Tas nozīmē ļoti agrīnu bojājumu prevenciju, kas palielina mūsu produktu un pakalpojumu atraktivitāti un kas novērš papildu izmaksas. Ikdienas darba “nulles defektu” mērķis nozīmēt konsekventu un uz mērķi vērstu rīcību saskaņā ar mūsu moto: Darīt pareizās lietas (kvalitātes konsekvence) pareizi (ar efektīvām izmaksām) pareizā laikā (plānošanas konsekvence).

6. Videi draudzīgi ar kvalitāti – nozīmē, ka katram kvalitātes uzlabojumam jāatstāj pozitīva ietekme uz vidi. Mēs to panākam, samazinot atkritumu daudzumu un svaru, izmantojam pārstrādājamus produktus ar zemu enerģijas patēriņu un videi draudzīgu iepakojumu.

7. Viena no panākumu atslēgām ir vienam otra izaicināšana un atbalstīšana. Mūsu vadības procesu mērķis ir visus mūsu darbiniekus mudināt profesionāli attīstīties. Mēs mērām mūsu darbinieku ražību attiecībā pret nākotnes procesiem, kas attīsta tālāko kvalifikāciju. Sadarbības ar darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem prioritārā formā ir komandas darbs.

8. Kompānijas pieredzes izmantošana nozīmē mūsu zināšanu par produktiem un procesiem aizsardzība, to izmantojot un veicot komunikāciju strukturētā veidā. Ātra zināšanu pārnese tīkla informācijas sistēmās līdz tiem, kam tā aktuāli nepieciešama, nostiprina Webasto starptautiskās konkurences pozīcijas pasaules tirgū.

9. Attiecību struktūra un efektivitāte saskarsmē ar klientiem tiek īstenota ar aktīvu kontaktēšanos ar klientiem starptautiskā līmenī un ar mūsu lokālajām un centralizētajām funkcionālajām nodaļām.

10. Sadarbībai ar mūsu partneriem visā piegādes ķēdē jānotiek ilgtermiņā un godīgi. Tai ir jānodrošina abu pušu ilgtermiņa panākumi ar veiktspējas līmeni, kas augstāks par vidējo.