De principes van kwaliteit

Deze principes beschrijven onze visie op kwaliteit.

1. We zijn wereldwijde marktleider op het gebied van automotiveproducten die het comfort en de rijervaring verbeteren. Onze medewerkers implementeren de kwaliteitsprincipes in hun dagelijks werk.

2. Om onze bronnen zuinig te gebruiken en toekomstbestendige producten, processen en diensten te realiseren, moeten we de efficiëntie verbeteren.

3. Productrealisatie op basis van marktanalyse. We implementeren aan de hand van methoden voor projectmanagement. Ons doel: de optimale, door de klant gewenste voordelen behalen door de klant in onze competentiegebieden op te nemen.

4. Klantgerichtheid betekent voor ons dat we de klant begrijpen, op een betrouwbare manier de verwachtingen van de klant waarmaken en de klant voordelen bieden door middel van onze technische kennis en ons inzicht in de markt. Door contact met de klant krijgen we feedback over de klanttevredenheid en geleverde prestaties. Ons succes op de wereldwijde markt wordt bepaald door de erkenning voor onze prestaties.

5. Beter proactief dan reactief. Dit draagt bij aan de vroegtijdige preventie van fouten, vergroot de aantrekkelijkheid van onze producten en diensten en voorkomt kosten. Het doel van ‘geen defecten’ in ons dagelijks werk betekent dat we consistent en doelgericht actie ondernemen die aansluit bij ons motto: Doe de juiste dingen (kwaliteitsbewustzijn) goed (kostenefficiëntie) op het juiste moment (planningsbewustzijn).

6. Milieuvriendelijkheid door middel van kwaliteit houdt in dat elke kwaliteitsverbetering ook van invloed is op het milieu. We realiseren dit door minder afval en lichtere, recyclebare producten met een lager energieverbruik en een milieuvriendelijke verpakking.

7. Het uitdagen en stimuleren van elkaar vormt de basis voor succes. Onze managementprocessen zijn bedoeld om de wil om te presteren en de professionele groei van onze medewerkers aan te moedigen. We vergelijken de prestaties van onze medewerkers met de eisen voor toekomstige processen, die tot verdere kwalificatie leiden. Teamwork tussen medewerkers, leveranciers en klanten heeft onze voorkeur.

8. Door de expertise van onze organisatie toe te passen, beschermen we onze kennis over producten en processen. Tegelijkertijd zetten we die kennis op een gestructureerde manier in en communiceren we erover. De razendsnelle kennisoverdracht via een netwerk van informatiesystemen aan de personen die de kennis nodig hebben, garandeert dat Webasto een niet te onderschatten kracht blijft op de wereldwijde markt.

9. De structuur van relaties en de efficiëntie in samenwerking met de klant worden bevorderd door actief contact met klanten – op internationaal niveau en via onze lokale en gecentraliseerde functionele afdelingen.

10. De samenwerking met onze partners in de gehele toeleveringsketen moet duurzaam en eerlijk zijn. Bedoeld om wederzijds succes op lange termijn te garanderen op bovengemiddeld niveau.