Informasjon om mobil kjøling

Interessante fakta, tips og viktige standarder i overblikk: Her får du et sammendrag av viktig informasjon om mobile kjøleanlegg.

Temperaturer for ditt mobile kjøleanlegg

I kjølekjedens logistikk er riktig temperatur altavgjørende. Av denne grunn bør du transportere varene i samsvar med optimale temperaturer når du leverer dem i kjølekjøretøyet. I tillegg gir vi også generell veiledning vedrørende riktig kjøling under transport.

Frossen mat, spesielt fisk, bør vanligvis transporteres ved en konstant temperatur på -18 °C. Frossen mat som eggprodukter, kjøtt og matlagingsfett holdes i perfekt tilstand mellom -14 °C og -10 °C.

Kjølevarer fryses ikke. Likevel bør fersk fisk og krabbe (2 °C), kjøtt og pølser samt produkter som inneholder egg (3 °C) lagres nært frysepunktet i kjølekjøretøyet. Melk, fløte og ost er mindre krevende når det gjelder kjøling under transport (4 °C).

Ikke-kjølte varer - som frukt og grønnsaker, men også inkludert blomster og løk - bør også oppbevares i frisk luft under kjøletransporten. Temperaturer mellom 4 °C og 8 °C anbefales her. Alle mobile kjøleanlegg fra Webasto har nøyaktige temperaturinnstillinger og sikrer at aktuelle lagringsbetingelser overholdes.

Tips om ditt mobile kjøleanlegg

God kjøling er halve jobben: Noen få detaljer må tas i betraktning for at varene skal nå enden av kjølekjedens leveringslogistikk i best mulig tilstand.
Her er noen få tips om kjølekjøretøyet:

1. Lukkede gardiner for frisk luft
Hindre at varmen trenger inn ved å bruke gardiner i kjølekjøretøyet, spesielt ved hyppige leveringer i urbane områder, og spar samtidig strøm. 

2. Kalde områder
Det er bedre å parkere et kjølekjøretøy i skyggen når det er varmt ute.

3. Varme ved behov
Kjøletransport av ikke-kjølte varer bør utføres innen det optimale temperaturområdet på mellom 4 °C og 8 °C på kalde vinterdager med en Webasto varmeløsning.

4. Avkjølt lasting
Hold hodet kaldt mens du legger varene i kjølekjøretøyet: Ikke slå av fordamperen, og tillat luften å sirkulere optimalt - selv på bakken!

5. Fastlagt avising
En automatisk avisingsfunksjon er tilgjengelig for hurtig avising av fordamperen. Avisingsprosessen er så rask og effektiv at temperaturen i kjølerommet ikke påvirkes. Denne funksjonen er spesielt nyttig ved høy fuktighet og hvis kjølerommet åpnes ofte.

6. Hold deg oppdatert
Kjøleløsningene fra Webasto trenger lite vedlikehold. Vi anbefaler hyppige inspeksjoner i samsvar med angitte intervaller. Webasto har et stort forhandlernettverk for dette formålet.

Standarder for kjølekjedens logistikk

ATP er en avtale vedrørende internasjonal transport av lett fordervelige matvarer. På den ene siden avgjør den testbetingelsene for å inndele kjølekjøretøy eller mobile kjølesystemer i klasser. På den andre siden avgjør den transporttemperaturer for kjølekjedens logistikk.

Et kjølekjøretøy er testet med en gjennomsnittlig utvendig temperatur på 30 °C og kan oppnå følgende klasser:

Klasse A – Temperaturer fra 12 °C til 0 °C
Klasse B – Temperaturer fra 12 °C til -10 °C
Klasse C – Temperaturer fra 12 °C til -20 °C


Ytelsen av mobile kjøleløsninger bestemmes av et godkjent testsenter. Under testen må temperaturen i kjølekjøretøyet holdes under laveste verdi i 12 timer for gjeldende klasse. Samtidig må du beregne en ekstra varmebelastning på 35% som trenger inn i lasterommet utenfra.

Som forventet er alle mobile kjøleprodukter fra Webasto ATP-sertifisert.

Alle kjølekjøretøy og relevante mobile kjølesystemer skal kun drives når de er utstyrt med et identifikasjonsmerke og et gyldig godkjenningssertifikat. Nærmere informasjon om merking kan hentes fra relevant TÜV-testsenter.