Jakie postojowe agregaty grzewcze oferuje Webasto?

Wodny agregat grzewczy

Zimne silniki mają małą sprawność, przez co wzrasta ich zużycie, a maleje trwałość użyteczna. To oznacza większe zużycie paliwa i wyższe koszty. Najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie wodnego agregatu grzewczego Webasto. Jest on zintegrowany z obwodem chłodzenia silnika i podgrzewa silnik do temperatury pracy jeszcze przed jego uruchomieniem. Zapewnia to gotowość do uruchomienia nawet w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Ponadto, wnętrze jest podgrzewane do przyjemnej temperatury, a zużywająca paliwo praca jałowa podczas przerw w jeździe staje się zbędna!

Dostępne są wodne agregaty grzewcze Webasto o mocach wyjściowych od 2,2 kW do 35 kW.

Powietrzny agregat grzewczy

Komfort i ciepło w kabinie podczas przerw i w nocy. Przytulnie ciepła kabina jeszcze przed rozpoczęciem pracy, dobra widoczność bez lodu i śniegu – a wszystko to łatwe w montażu i obsłudze. Powietrzne agregaty grzewcze czynią pojazdy wygodniejszymi, sprawniejszymi i tańszymi w eksploatacji zimą!

Powietrzne agregaty grzewcze nagrzewają powietrze bezpośrednio w agregacie grzewczym i doprowadzają je do kabiny. Gwarantuje to bardzo szybkie i sprawne ogrzewanie kabiny. Webasto dostarcza powietrzne agregaty grzewcze o mocach wyjściowych w zakresie od 0,9 kW do 16 kW.