Zasady jakościowe

Nasze podejście do kwestii jakości wyznaczają następujące zasady działania.

1. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie produktów motoryzacyjnych zwiększających wygodę i przyjemność z jazdy. Nasi pracownicy stosują zasady jakościowe w codziennej pracy.

2. Jeśli mamy wykorzystywać nasze zasoby oszczędnie i myśleć przyszłościowo o jakości naszych wyrobów, procesów i usług, niezbędne są usprawnienia wydajności.

3. Realizacja produktów na podstawie analizy rynku. Wdrażana jest przy użyciu metod zarządzania projektami. Celem jest osiągnięcie optymalnych żądanych korzyści klienta poprzez zintegrowanie klienta z naszymi dziedzinami kompetencji.

4. Orientacja na klienta oznacza wiedzę o kliencie, niezawodne spełnianie oczekiwań klienta i zapewnianie klientowi korzyści dzięki naszej wiedzy technicznej i znajomości rynku. Kontakt z klientem zapewnia nam informacje zwrotne o zadowoleniu klienta i osiągniętych skutkach. O naszym sukcesie na światowym rynku świadczy uznanie dla naszych osiągnięć.

5. Zapobieganie jest ważniejsze niż reagowanie. Przyczynia się do wczesnego zapobiegania usterkom, zwiększa atrakcyjność naszych produktów i usług oraz ogranicza koszty. Cel „zero usterek” w codziennej pracy oznacza konsekwentne, zorientowane na cel działanie zgodne z naszą dewizą: robić co należy (świadomość jakości) prawidłowo (efektywność kosztowa) i we właściwym czasie (świadomość harmonogramu).

6. Przyjazność dla środowiska dzięki jakości znaczy, że każda poprawa jakości ma również wpływ na środowisko. Osiągamy to poprzez energooszczędną i generującą mniejszą ilość odpadów produkcję lżejszych wyrobów, które można poddać recyklingowi, a także stosowanie opakowań przyjaznych dla środowiska.

7. Wzajemne motywowanie się i wspieranie jest podstawą sukcesu. Nasze procesy zarządzania mają na celu promowanie woli osiągnięć i zawodowego rozwoju wszystkich naszych pracowników. Mierzymy wydajność naszych pracowników w odniesieniu do wymogów przyszłych procesów, prowadzących do dalszego zwiększania kwalifikacji. Praca zespołowa jest preferowaną formą współpracy z pracownikami, dostawcami i klientami.

8. Stosowanie wiedzy i doświadczenia firmy oznacza ochronę naszej wiedzy o produktach i procesach, używanie jej w uporządkowany sposób i wyrażanie jej. Szybki transfer wiedzy w sieciowych systemach informacyjnych do osób aktualnie potrzebujących fachowej rady zabezpieczy pozycję konkurencyjną Webasto na światowym rynku.

9. Struktura relacji i sprawność w kontaktach z klientami są promowane poprzez aktywny kontakt z klientem na poziomie międzynarodowym jak i w naszych miejscowych i centralnych działach funkcjonalnych.

10. Współpraca z naszymi partnerami w całym łańcuchu dostaw powinna być długotrwała i uczciwa. Należy zadbać o długoterminowy sukces obu stron na wyższym od przeciętnego poziomie wydajności.