Prednosti sistema za grejanje

Sistemi grejanja na vazduh i na vodu sa različitim funkcijama i rasponima toplotne snage omogućavaju postizanje ugodnog radnog okruženja i optimalne temperature u teretnom prostoru, čak i kod ekstremnih spoljnih temperatura. Oni takođe umanjuju vreme rada motora u mirovanju.

Grejači na vazduh

Ugodna i topla kabina na početku rada, jasan pogled bez nakupina leda i snega – sve to uz jednostavno sastavljanje i rukovanje. Ugodna i topla kabina tokom pauza i noću. Uz grejače na vazduh grupe Webasto vaša vozila su udobna, efikasna i spremna za zimu uz niske troškove.

Grejači na vodu

Hladni motori nisu efikasni, brže se troše i oštećuju, a njihov vek trajanja je kraći. Ugradnja grejača na vodu grupe Webasto je najbolje rešenje. Grejač se integriše u rashladni sistem motora. To garantuje pokretanje motora čak i kod ekstremno niskih spoljnih temperatura. Pored toga, kabina se unapred zagreva na ugodnu temperaturu. Vreme rada motora u mirovanju koje troši značajne količine goriva tokom odmora i vreme zastoja su stvar prošlosti.