Dodatna oprema za plovila

Sistemi na vazduh

Sistemi na vazduh grupe Webasto su najbolje rešenje za distribuciju hladnog vazduha na brodu. Izbor optimizovanih komponenti za vaš sistemi na vazduh omogućava nisku razinu buke kod maksimalne brzine rada ventilatora za najbolji učinak hlađenja.

Pumpe

Za stabilan rad klimatizacijskih sistema je neophodno da se ima snažan dotok morske vode da bi se hladio kondenzator i izbeglo isključivanje klimatizacijske jedinice zbog visokog pritiska. Pumpa za morsku vodu mora daomogući dotok morske vode kroz klima-uređaj.

Sistemi na vodu

Jednostavan postupak sklapanja i pouzdana primena su karakteristike komponenti sistema na vodu grupe Webasto.

Unapred postavljena izolacija osigurava brodograditeljima značajne uštede na vremenu za ugradnju, a velik raspon kompatibilnih komponenti za brzo postavljanje je dosta olakšava.

Jedinice za dovod svežeg vazduha i odvod vazduha

Ove komponente reguliraju dovod svežeg vazduha u plovilo upravljanjem razlikom u temperaturi između spoljnog i unutrašnjeg vazduha te kombinovanim odvođenjem vazduha. Elektronski kontroler ima dva posebna izlaza za ventilatore: jedan za dovod svežeg vazduha i jedan za odvod vazduha.

Moduli ventilatora

Moduli ventilatora u istom nivou omogućavaju dovod svežeg vazduha ili odvod vazduha iz kabina (uz nisku potrošnju električne energije).

Regulatori protoka vazduha

Regulatori protoka vazduha nezavisno regulišu željeni protok vazduha – dovod svežeg ili odvod zasićenog vazduha.

Inovacija koju možete da dodirnete

Nova generacija upravljačkih elemenata.
Nova upravljačka jedinica sa ekranom MyTouch je standardna za sve serije klima-uređaja BlueCool. Intuitivno upravljanje zahvaljujući jednostavnim simbolima i pregledno organizovanom meniju na deset jezika kompatibilan sa Vimar Eikon, Eikon Evo i drugim displejima.