Pripravené na prevádzku v horúcej klíme

Spoločnosť Webasto poskytuje, spolu s rôznymi modelmi pre sériu s krytom, to najlepšie riešenie. V praxi to znamená spoľahlivé a trvanlivé systémy, s vynikajúcimi vlastnosťami v dôsledku ich jednoduchej štruktúry, bez zvýšenej potreby údržby a požiadaviek na servis.

Spolu s produktami Breeze 7 a UKG12 spoločnosť Webasto ponúka prispôsobené riešenia pre ovládanie klimatizácie v boxovej superštruktúre a prepravníkoch. Robustné systémy sa vyznačujú svojou jednoduchou štruktúrou, bez zvýšenej potreby údržby a výdajov na servis. U A/C ovládania kompaktného krytu sa môže použiť tiež voliteľne pre prevádzku ako kúrenie.

Breeze 7

Breeze 7 je delený klimatizačný systém, ktorý pozostáva z troch modulov výparníka, kondenzera a kompresora.

Výhody produktu

Kompletné ACU 5

Touto klimatizáciou spoločnosť Webasto ponúka vhodné riešenie chladenia pre prepravníky alebo mobilné taktické kryty akejkoľvek veľkosti a rozmerov. Robustný systém vyniká jednoduchou montážou, údržbou a servisom.

Výhody produktu

Taktické AC - prispôsobené riešenie

Kompaktná kompletná klimatizácia zaručuje konštantnú teplotu a účinnú prevádzku v extrémnych klimatických podmienkach. Bola špeciálne navrhnutá pre aplikáciu armádneho taktického mobilného krytu.

Výhody produktu