Informácie týkajúce sa mobilnej klimatizácie

Prehľad o zaujímavých faktoch, tipoch a dôležitých normách: Tu môžete nájsť sumarizované dôležité informácie, týkajúce sa systémov mobilnej klimatizácie.

Teploty pre vaše prepravné chladenia

V logistickom reťazci, týkajúcom sa chladenia je všetko záležitosťou správnej teploty. Z tohto dôvodu by sa mal tovar transportovať a doručovať v súlade s cieľovou teplotou vo vozidle s chladením. Okrem toho sme stanovili všeobecnú príručku pre správne chladenie počas transportu.

Mrazené potraviny, hlavne ryby, by sa mali obvykle transportovať pri konzistentných -18 °C. Mrazené potraviny, ako sú vaječné produkty, mäso a tuky na varenie zostanú v perfektnom stave v rozmedzí -14 °C až -10 °C.

Chladený tovar nie je mrazený. Napriek tomu čerstvá ryba a kraby (2 °C), mäso a klobása, ako aj produkty, obsahujúce vajce (3 °C) by mali byť uložené v chladenom vozidle s teplotou blízkou bodu mrazu. Mlieko, smotana a sú menej citlivé, čo sa týka chladenia počas ich transportovania (4 °C).

Nechladené potraviny - sako sú ovocie a zelenina, ale tak isto kvety a hľuzoviny - tiež by sa mali udržiavať počas transportovania chladené. Tu sa odporúčajú teploty medzi 4 °C a 8 °C. Všetky systémy mobilnej klimatizácie Webasto majú presné nastavenia teploty a zabezpečujú, že sa dodržia príslušné podmienky na ich uschovanie.

Tipy pre vaše prepravné chladenia

Dobré chladenie znamená na polovicu vyhraný súboj: Na zreteľ treba brať niektoré detaily, aby vaše potraviny dosiahli konca svojho doručovacieho reťazca pomocou logistického reťazca s chladením, v čo najlepších podmienkach.
Tu je niekoľko tipov, týkajúcich sa vozidla s chladením:

1. Závesy zatiahnuté kvôli chladeniu
Vstupovaniu tepla sa predchádza použitím závesov vo vašom chladenom vozidle, hlavne pri častých dodávkach v mestskej oblasti a tiež šetria energiu.

2. Chladné miesta
Chladiarenské vozidlo je lepšie zaparkovať v tieni, keď je vonku horúce.

3. Príležitostné kúrenie
Chladený transport nechladeného tovaru by sa mal udržiavať pri optimálnom rozsahu teplôt od 4 °C do 8 °C počas chladných zimných dní pomocou jedného z riešení kúrenia Webasto.

4. Chladiarenský náklad
Keď naložíte chladiarenské vozidlo, udržte si chladnú myseľ: Nevypínajte výparník a nechajte vzduch cirkulovať optimálne - dokonca aj na podlahe!

5. Fixné rozmrazovanie
Je dostupná funkcia automatického rozmrazovania pre rýchle rozmrazenie výparníka. Proces rozmrazovania je tak rýchly a účinný, že teplota v oblasti chladenie nie je ovplyvnená. Táto funkcia sa špeciálne využíva v prípadoch s vysokou vlhkosťou a pri častom otváraní chladenej oblasti.

6. Zostaňte na vrchnej priečke
Riešenia chladenia Webasto sú nízkoúdržbové. Odporúčame časté kontroly v súlade s uvedenými intervalmi. Webasto má na tieto účely veľkú sieť dodávateľov.

Normy v logistickom reťazci týkajúce sa chladenia

ATP je jednou z dohôd, týkajúcou sa medzinárodného transportu kazivých potravinárskych produktov. Na druhej strane sú určené podmienky testovania na zaradenie chladiarenského vozidla alebo systému mobilnej klimatizácie do tried. Na druhej strane určuje teploty na transport pre logistický reťazec týkajúci sa chladenia.

Chladiarenské vozidlo je testované pri priemernej vonkajšej teplote 30 °C a môže dosiahnuť nasledovné triedy:

Trieda A – Teploty od 12 °C do 0 °C
Trieda B – Teploty od 12 °C do -10 °C
Trieda C – Teploty od 12 °C do -20 °C


Výkon riešení mobilnej klimatizácie je určený schválením testovacieho centra. Počas testu musí chladiarenské vozidlo udržiavať teplotu pod najnižšou úrovňou v príslušnej triede počas 12 hodín. Počas tohto obdobia sa pridáva teplotná záťaž 35 %, prenikajúca do oblasti s tovarom vo vozidle.

Očakáva sa, že všetky produkty, chladené mobilnou klimatizáciou Webasto budú certifikované podľa ATP.

Všetky chladené vozidlá a príslušné systémy mobilnej klimatizácie musia byť prevádzkované len s identifikačnou visačkou a s platným a schváleným certifikátom. Ďalšie informácie, týkajúce sa označovania, môžete získať od príslušného testovacieho centra TÜV.