Nakonfigurujte si váš chiller systém v týchto hlavných krokoch:

Možnosti produktu pre sériu BlueCool P
Séria BlueCool P je maximálne prispôsobiteľná požiadavkám lodeníc a vnútroštátnej legislatívy. Okrem širokého výberu chladiacich výkonov si môžete vybrať množstvo voliteľných možností, aby ste chiller prispôsobili svojim potrebám. Ohľadom ďalších možností sa obráťte na tím pre podporu predaja spoločnosti Webasto.

Možnosť 1: Napätie
Všetky chillery série P sú dostupné ako 400 V/3-fázové verzie. Na väčšine modelov je tiež dostupná 208 V/3-fázy alebo 230 V/jedna fáza.

Možnosť 2: Verzia len na chladenie
Pre oblasti, kde sa kúrenie nevyžaduje, sú niektoré jednotky dostupné len ako verzie na chladenie.

Možnosť 3: Verzia pre tropické podnebie
Pri teplotách morskej vody > 32 °C je potrebné zvoliť verziu chillera so zväčšenými kondenzátormi pre tropické podnebia, aby sa zabránilo vypnutiu pri vysokom tlaku. Táto možnosť sa veľmi odporúča vždy, keď sa loď môže plaviť do oblastí, kde sú teploty morskej vody vyššie ako 32 °C.

Možnosť 4: Mäkký nábeh (softštart)
Za účelom zníženia odberu prúdu pri štarte kompresora je možnosť si zvoliť mäkký nábeh.

Funkcie produktu

Profesionálne chiller systémy pre stredne veľké až veľké lode a superjachty

Mimoriadne prispôsobiteľné série chillerov s veľkým rozsahom 30 000 – 572 000 BTU/h sa prispôsobia požiadavkám na chladenie

Nástupný model nášho radu špirálových kompresorov BlueCool Premium pre vysokú spoľahlivosť

Viacero kompresorových jednotiek s nezávislými chladiacimi okruhmi pre vysokú dostupnosť

Rozšírenie radu o 8 nových modelov

Dokonalejšia elektronika – nová elektronická skrinka s jednoduchším prístupom k súčiastkám – nová doska plošných spojov s lepšou ochranou obvodov, teraz tiež spĺňa najvyššie štandardy elektromagnetickej kompatibility podľa normy EN 60945

Jednoduchá konfigurácia, odladenie aplikácie a diagnostika cez nástroj BlueCool Expert

Voliteľná zbernica CAN pre integráciu do centrálnych monitorovacích systémov lodí

Jedinečná funkcia Thermostatic Advance pre výstupný výkon nepretržite prispôsobovaný potrebe chladenia

Redizajnové podstavce pre jednoduchšiu montáž silentblokov na zníženie vibrácií

Elektrické systémy je možné prispôsobiť potrebám zákazníka s PRO box alebo splnením požiadaviek MCA