Kompletné riešenia na mieru

Webasto má 30 ročné skúsenosti s pokročilými strešnými systémami v automobilovom priemysle, ktoré aplikuje v námorníctve: kinematika, pokročilé materiály, manažment týkajúci sa vody a tesniace systémy. Zrealizovali sme vaše myšlienky, zaručujeme vysokú kvalitu a výrazné poradenstvo týkajúce sa produktov. Prístup k projektu na etapy a príslušné tímy, ktoré umožňujú preniesť poznatky smerom k našim inžinierom.

Úspešnosť našich produktov je založená na troch základných prvkoch

Vizualizácia produktu

Premietnutie nápadov do vizuálnych konceptov. Prístup k projektu na etapy umožňuje časté vyhodnocovanie a limitovanie zákazníckeho rizika.

Vývoj produktu

Premietnutie vizuálneho konceptu na technický. Príslušné tímy vyžadujú silnú angažovanosť zákazníka (marketing, R&D, výroba).

Validácia produktu

Príprava súboru nákresov pre dodávateľov a montáž. Prenos vysoko hodnotených poznatkov zabezpečuje najlepšie výsledky súvisiace s investíciami do projektu.

Pridaná hodnota vašej lode a imidž značky