Loading partner info...

Webasto Service App

Produktdokumentation & registrering på dina fingertoppar

Webasto Service App är utvecklad för att stödja Webasto-återförsäljare genom att tillhandahålla ett snabbt och enkelt sätt att registrera produkter och få tillgång till nödvändig dokumentation.

Produkt-
registrering

Support &
Produktdokumentation

Skannings-
funktion

Garanti-
bevis

Nyckelfördelar en överblick

 • Dokumentationsfunktion tillgänglig även som gästanvändare
 • Eliminering av tidskrävande sökning efter rätt dokumentation
 • Effektivitetsförbättring genom direkt tillgänglighet av dokument
 • Enkelt mottagande av tekniska dokumentationer
 • Underlättat åtkomst till Dealer Portal-funktioner direkt på mobil enhet
 • Spårning av historiska data tack vare automatisk överföring
 • Tidsbesparande registrering (<1min)
 • Minskad manuell arbetsbelastning tack vare automatiserade processer
 • Snabb, flexibel, mobil och bärbar åtkomst till manualer och videor

Logga in

 • Du måste logga in för att se till att du har rätt autentisering för att få åtkomst till de funktioner som appen tillhandahåller
 • Använd samma referenser som för den internationella återförsäljarportalen: dealers.webasto.com
 • Kontakta din lokala Webasto-representant för hjälp

Frågor?

Kontakta din lokala Webasto-representant för att ta reda på om du har de åtkomliga rättigheterna.

Representanten kommer också att hjälpa dig med ytterligare frågor, problem eller om du har problem eller vill ha tillgång till ytterligare funktioner.

Exempel

Download

Apple App StoreGoogle App Store