Din skräddarsydda klimatlösning

I tropiska väderförhållanden är det inte alltid så lätt att hålla huvudet kallt. Webasto luftkonditioneringssystem ger svalka och säkerställer permanent insatsberedskap i sådana regioner. Det gäller för både personal och utrustning.

Din skräddarsydda klimatlösning

Nyckelordet är ”tropikalisering”. Det rätta luftkonditioneringssystemet för att skydda din utrustning mot fukt och värme. Det kan anpassas perfekt efter dina behov, antingen som en enkel eftermonteringssats eller som en individuellt anpassad systemlösning. Våra utvecklare fokuserar på exceptionell motståndsförmåga och enkelt underhåll för bibehållen kapacitet.  Du är välkommen att bekanta dig med vår projektfasmodell som vi har utvecklat för att skapa individuella luftkonditioneringslösningar.

Tillämpning och produktutveckling

I över 110 år har Webasto varit en pålitlig partner när det gäller systemutveckling av värme- och luftkonditioneringskomponenter till fordon. Webasto använder sig av en välbeprövad produktrealiseringsprocess som strukturerar hur individuella tillämpningar tas fram. Vi erbjuder optimalt stöd under hela projektet, från start till installation på plats och hantering av reservdelar – var som helst i världen!

Fas 1: Definiera kundens behov
I det första steget definierar vi dina specifika behov och arbetar tillsammans med dig för att avgöra vilken lösning som är rätt för dig.

Fas 2: Konceptutveckling och simulering
CFD (beräkningsströmningsdynamik) och struktursimuleringar bidrar till värdefull information gällande luftflöde och systemets strukturbeteende. Systemets motståndsförmåga och optimala klimatförhållanden kan förutses.

Fas 3: Design
När lösningen har bestämts fattar vi beslut om både mekanisk och termodynamisk design.

Fas 4: Analyser och tester
Alltifrån RAMS-analyser och EMC-tester till stötar och vibrationer: vi utsätter systemen för omfattande tester och utvärderingar i Webastos egen klimatkammare. 

Fas 5: Dokumentation
Viktiga slutanvändardokument skapas, som t.ex. underhållshandbok och användarmanual.

Fas 6: Installation
Efter att alla instruktioner har skrivits kan klimatsystemet börja testas i praktiken. Våra experter hjälper dig med installation och driftsättning.

Fas 7: I drift
Nu börjar det verkliga arbetet för klimatsystemet. Vi forsätter att hjälpa dig med personlig service och underhåll på din kunds anläggning.

Tidigare projekt

Kundprojekten vi har implementerat är baserade på standardiserade klimatlösningar för lastbilsfordon och pansarfordon. Vi har lyckats färdigställa projekten snabbt och har på ett flexibelt sätt kunnat tillgodose behoven hos internationella fordonstillverkare.

Pansarbandvagn
Denna individuellt anpassade Micro-Climate Solution är utformad för en pansarbandvagn med 4 kW kylprestanda i förarhytten inklusive 7- och 8 kW-enheter i besättningsutrymmet.

Mobil arbetsplats
Denna individanpassade takmonterade lösning, med dess kompakta design och höga kylkapacitet för skyddsanläggningar och ambulansfordon, möjliggör uppdrag i extrema klimatzoner.

Bevakningsfordon
Detta specialiserade luftkonditioneringssystem är framtaget för användning i extremt varma miljöer och har 16 kW kylkapacitet och mycket tåligt hölje. Det har utvecklats i enlighet med militära standarder för bevakningsfordon i krisområden.

Logistikfordon
Mycket platt och lättinstallerad takmonterad luftkonditionering som består av ett tåligt hölje och har en kyleffekt på 7 kW. Systemet kan hjälpa till att avfukta förarhytten utan några problem.