Den kompakta konstruktionen hos Air Top 2000 STC innebär att den snabbt kan installeras på antingen fordonets insida eller utsida. Denna värmare värmer luften i hytten eller lastutrymmet snabbt och tyst och håller den konstant på inställd arbetstemperatur. Användaren kan välja mellan återcirkulations- och friskluftläget.

Värmaren är enkel att serva och reparera. Design och låg bränsleförbrukning gör Air Top 2000 STC ekonomisk att underhålla.

Fördelar

2 kW värmekapacitet

Värmer upp snabbt; jämnare och tyst uppvärmningsprocess genom att bränslepump DP 42 används

Robust värmare med kompakta mått och låg bränsleförbrukning

Enkel att serva och underhålla, diagnosmöjlighet

Lämplig för användning i fordon för transport av farligt gods (ADR)

Värmaren är fullt kompatibel med W-buss

Kontinuerlig drift med den nya SmartControl och MultiControl HD manöverpaneler

Det är inte längre nödvändigt att använda Unibox