Helt skräddarsydda lösningar

Webasto har 30 års erfarenhet av avancerade taksystem för fordon, som gör att vi nu för marint bruk kan tillämpa lösningar för kinematik, avancerade material, vattenhantering och tätningssystem. Vi förverkligar dina idéer och garanterar hög kvalitet och suveränt produktkunnande. Upplägget med projektfaser och gemensamma grupper gör det lättare att vidareförmedla kunskap till dina ingenjörer.

Våra projektframgångar är baserade på tre grundläggande faktorer

Produktvisualisering

Överför idéer till visuella koncept. Upplägget med projektutveckling i faser öppnar upp för återkommande utvärdering och begränsar risken för kunderna.

Produktutveckling

Överför det visuella till ett tekniskt koncept. Gemensamma grupper kräver mycket kundinflytande (marknadsföring, FoU, tillverkning).

Produktvalidering

Förbereder ritningspaket för leverantörer och montörer. Att dela med sig av värdefull know-how säkerställer bästa möjliga resultat för projektinvesteringar.

Öka värdet på din båt och stärk ditt varumärke