DEKRA onaylı kalite

“Alman Motorlu Araç Muayene Kurumu DEKRA”, Thermo Top Evo’yu kapsamlı testlere tabi tutmuş ve aşağıdakileri onaylamıştır: Ön cam tamamen bir buz katmanı ile örtülse ve araç -7°C’lik bir sıcaklıkta 8 saat boyunca soğutulmuş olsa bile ön camdaki bu 30 dakika içerisinde çözülmektedir.
DEKRA ayrıca önceden ısıtılmış motorun çalıştırılması sırasında çok daha az yakıta ihtiyaç duyduğunu ve böylece Webasto park ısıtıcısı tarafından tüketilen yakıtın büyük bir bölümünün dengelendiğini onaylamıştır.

DEKRA, 1925 yılından bu yana araçları ve teknik tesisleri test etmektedir.

En iyi olduğumuz konu: Webasto soğuk oda.

Test araçları soğuk odada en az 8 saat boyunca -10°C’de soğutulur ve ön camlara belirlenmiş oranda bir buz katmanı uygulanır. Yolcu kompartımanının ısıtılması ve camların buzunun çözülmesi, park ısıtıcısı etkinleştirildiği zaman ölçülür.

Yorgunluk ve dayanıklılık testi

Park ısıtıcısı, tüm kullanım ömrü boyunca maruz kalacağı yükü simüle etmek için gerçeğe yakın koşullarda açılıp kapatılır.

Tuz-nem-yağmur testi

Tüm kullanım ömrü boyunca korozyon önleyici özelliklerini test etmek için ısıtıcı üzerine birkaç gün boyunca tuz çözeltisi püskürtülür.

3D ölçüm

Her bir bileşenin ebat açısından doğruluğu, birleştirilmeden önce bile son derece hassas 3D ölçüm makinesinde test edilir.

Titreşim testi

Isıtıcı, özel bir taşıyıcıya bağlanır ve zorlu bir titreşim testine tabi tutulur. Bu şekilde her bir parçanın dayanıklılığını ve sağlamlığını test ederiz.