Загальні Гарантійні умови фірми ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА»

(в подальшому «ТПУ»), що стосуються повітряних та рідинних опалювачів, дахових люків та кондиціонерів (в подальшому – виробів), а також їх компонентів та принад, які постачаються для дообладнання транспортних засобів торгової марки «Вебасто».

1. Умовою визнання гарантійних претензій відповідно наведеним нижче положенням є те, що встановлення виробів проводилося у відповідності з діючими загальними інструкціями «Вебасто/ТПУ» по установці, а також рекомендаціями або вказівками «Вебасто/ТПУ» по встановленню для конкретного типу транспортного засобу, чи у відповідності з погодженим з «ТПУ» проектом. Гарантійне обслуговування забезпечується при наявності вірно заповненого гарантійного талону встановленого зразку. В протилежному випадку будь‐які вимоги виключаються.

2. Термін гарантії на автономні опалювальні пристрої, які встановлено в порядку дообладнання транспортних засобів, складає 2 роки, рахуючи з дня встановлення вироби чи дня введення в експлуатацію транспортного засобу (при установці виробу до цього дня без передачі кінцевому споживачу), але не більше 3 років з дати виробництва.

3. Термін гарантійних зобов‘язань на кондиціонери, рефрижераторні системи складає 1 рік, рахуючи з дня їх встановлення (першої реєстрації транспортної засобу), але не більше 2 років з дати виробництва.

4. Термін гарантійних зобов‘язань на вироби, які встановлені як штатне обладнання транспортних засобах, визначається виробником транспортного засобу.

5. Протягом терміну гарантії «ТПУ» приймає на себе зобов‘язання відремонтувати або замінити на справні ті компоненти поставленого ним виробу, які, не дивлячись на належне поводження з цим виробом (на що повинно  бути надано документальне свідоцтво) і на дотримання діючих інструкції по встановленню (наявності сертифікатів і допусків на виконання робіт) і експлуатації, стали наслідком дефектів вихідного матеріалу чи неналежного виготовлення повністю або в суттєвій частини непридатними для використання.

6. До гарантійних зобов‘язань відносяться заміна запасних частини та вузлів з встановленням терміну обмеженої гарантій за виключенням вартості робіт по демонтажу з транспортного засобу та вартості транспортних витрат.

7. «ТПУ» зобов‘язується надати сервісні послуги настільки швидко, як це можливо – безпосередньо чи через свого офіційного представника. Об ймовірній тривалості ремонту клієнта інформують до початку ремонту. Замінені непридатні деталі та компоненти клієнту не повертаються. Всі претензії, висунуті на будь‐якій правовій основі к ТОВ «ТПУ», чи його законним представникам (авторизованим установникам) відносно відшкодування будь‐ яких інших збитків, наприклад, витрат на ремонтні роботи, зняття і нове встановлення обладнання, транспортних витрат, збитків третім особам, а також матеріальним об‘єктам, які не входять в комплект несправного виробу, виключені. Зміни, які вносяться фірмою «Вебасто» в конструкцію чи виконання виробів визначеної моделі, які були виконані після отримання заказу у відношенні всього обладнання даної моделі, яка постачається, (які приводять до формальної невідповідності виробу, що постачається, замовленому) також не дають права на пред‘явлення гарантійних претензій.

8. Гарантійні зобов‘язання втрачають свою силу, якщо комплектація виробу була змінена шляхом встановлення неоригінальних деталей та компонентів, а також не були дотримані діючи інструкції по встановленню та експлуатації. Обґрунтована сама по собі гарантійна претензія не приймається, якщо можливості її задоволення були суттєво обмежені внаслідок неналежного поводження з виробом або будь‐які його зміни, наприклад, шляхом видалення частини деталей та компонентів.

9. Гарантійні зобов‘язання не розповсюджуються на вироби, які були встановлені і обслуговувалися в неавторизованих сервісах. Також гарантійному ремонту не належать вироби, які придбані за межами дилерської мережі «Вебасто/ТПУ». Гарантійні зобов‘язання дотримуються при наявності вірно заповненого Гарантійного талону «Вебасто/ТПУ». Гарантійні зобов‘язання не розповсюджуються на профілактичні роботи і технічне обслуговування. При втраті гарантійного талону дублікат не видається.

10.Гарантійні зобов‘язання розповсюджуються на всі компоненти виробу, які входять в комплект постачання, ідентифікаційний номер якого вказано в Гарантійному талоні відповідного виробу, а також на всі приналежності, які вказано в графі «Додаткові приналежності» даного талону. Свічки розжарювання, лампи розжарюванні, теплові запобіжники або їх плавкі вставки, щітки, фільтри пального, фільтри‐осушувачі, природний знос, а також пошкодження, які виникли внаслідок некваліфікованого поводження з виробом, в тому числі використання палива, яке не відповідає вимогам ДСТУ, виключаються з гарантії.

11.«ТПУ» знімає з себе відповідальність за зміну стану або експлуатаційних властивостей виробів, які сталися внаслідок їх неналежного зберігання, екстремальних (за межами вказаними в технічних характеристиках допустимих
діапазонів) кліматичних і інших впливів. Гарантія не розповсюджується на дефекти, які базуються на конструктивних помилках або виборі непридатного матеріалу, якщо Клієнт, не дивлячись на заперечення, наполягає на такій конструкції чи використанні такого матеріалу.

12.Умови або застереження відносно гарантійних зобов‘язань, які не відповідають поточним Гарантійним умовам або Загальним умовам продажу та постачання «ТПУ», незалежно від того, ким, коли і в якій формі вони становлені, є недійсними. Претензії по гарантії беруться до уваги лише якщо вони заявлені в письмовій формі безпосередньо при виявленні з чітко сформульованою вимогою безоплатного усунення дефектів. Ремонт або заміна виробу не є приводом для подовження чи відновлення його гарантійного терміну.

13.Належне оформлення гарантійної претензії, виставленої у відповідності з наведеними віще положеннями, передбачає, що на адресу «ТПУ» відправлено гарантійний талон, заповнений установником виробу, разом з компонентами, на які подається рекламація; при цьому третій екземпляр цього гарантійного талону (контрольний талон) повинен бути відправлений «ТПУ» відразу після встановлення виробу але не пізніше 30 календарних днів після встановлення.

14.«ТПУ» висловлює готовність взяти на себе витрати по зняттю та встановленню виробу у відповідності з нормами проведення таких робіт, якщо не будуть порушені поточні Гарантійні умови, та якщо таке рішення «ТПУ», прийняте в кожному окремому випадку не буде розглядатись в подальшому як постійно діюче зобов‘язання. Умовою цього є також те, що вказані роботи будуть виконані в сертифікованому сервісі.

Процедура гарантійних звернень до ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА».