Klar for drift i varmt klima

Med forskjellige modeller i serien av tilfluktsrom tilbyr Webasto den beste løsningen. I praksis utmerker det pålitelige og robuste systemet seg med sin enkle oppbygging og lite vedlikehold og service. 

Med Breeze 7 og UKG12 tilbyr Webasto egendefinerte løsninger for luftkondisjonering i boksoverbygg og containere. De robuste systemene skiller seg ut med en enkel oppbygging og lite vedlikehold og service. Den kompakte klimaanleggkontrollen for tilfluktsrom kan også brukes til å styre et varmeanlegg.

Breeze 7

Breeze 7 er et delt luftkondisjoneringssystem som består av tre moduler, fordamper, kondensator og kompressor.

Produktfordeler

Uavhengig ACU 5

Med dette klimaanlegget tilbyr Webasto egnede kjøleløsninger for containere eller mobile, taktiske tilfluktsrom av enhver størrelse og dimensjon. Det robuste systemet utmerker seg med enkel montering, og enkelt vedlikehold og service.

Produktfordeler

Taktisk klimaanlegg - Egendefinert løsning

Det kompakte, uavhengige klimaanlegget garanterer konstant temperatur og effektiv drift under ekstreme klimaforhold. Det er spesielt utformet for bruk i militære, taktiske og mobile tilfluktsrom.

Produktfordeler