Varmeapparatet betjenes via en elektrisk kabel koblet til en 230 V-stikkontakt. Med den integrerte vedlikeholdsladefunksjonen for 12 V-batterier, lades bilbatteriet automatisk under hele den tiden driften pågår. eThermo Top Eco styres på en praktisk måte via de velkjente Webasto-kontrollenhetene eller med et tidsur for stikkontakten.

Fordeler

Svært komfortabelt og praktisk med anerkjent Webasto-kvalitet

100 % elektrisk, genererer ikke utslipp og kan også brukes på lukkede steder (f.eks. garasjer)

Opp til 40 % billigere enn parkeringsvarmere som bruker drivstoff – avhengig av bilmodellen

Bevarer batterieffekten og bidrar til sikrere start av motoren

Klimakomfort uten sidestykke: samtidig og konsistent oppvarming av både motoren og kupeen

Klar sikt på kortest mulig tid: Frontruten og vinduene foran vil bli fullstendig aviset på 60 minutter ved en utetemperatur på -10 °C

Praktisk betjening via appen, fjernkontrollen eller et forhåndsinnstilt tidsur med det aktuelle valget av Webasto-kontrollenheter