En spesiell fordel er at disse varmeapparatene kan kobles til under gulvet uten at plassen i passasjerrommet reduseres. Det kan også brukes en ekstra vann-vann-varmeveksler til å varme opp motoren. Hvis du ønsker å varme opp uten motoren, vil kretsen trenge en sirkulasjonspumpe.

Fordeler

Opp til 9,1 kW varmestyrke

Varm luft via luftdyser i instrumentpanelet

Rask oppvarming av førerhuset

Lavt forbruk, miljøvennlig drift

Bruk av diesel i kombinasjon med eksisterende vannoppvarmingssystem (valgfritt)