Informacje na temat chłodnictwa mobilnego

Interesujące fakty, porady i ważne normy w skrócie: tutaj znajdziesz streszczenie ważnych informacji dotyczących mobilnych systemów chłodniczych.

Temperatury mobilnych systemów chłodniczych

W logistyce łańcucha chłodniczego wszystko jest kwestią właściwej temperatury. Z tego względu towary należy transportować w pojeździe chłodniczym w ich temperaturach docelowych. Zapewniamy ponadto ogólne wytyczne prawidłowego chłodzenia podczas transportu.

Mrożoną żywność, a zwłaszcza ryby, należy zazwyczaj transportować w stałej temperaturze -18°C. Nabiał, mięso i tłuszcze spożywcze zachowują doskonały stan w temperaturach od -14°C do -10°C.

Towary chłodzone nie są mrożone. Niemniej, świeże ryby i kraby (2°C), mięsa i kiełbasy, jak również produkty zawierające jaja (3°C) należy przechowywać w chłodzonym pojeździe w temperaturze bliskiej punktowi zamarzania. Mleko, śmietana i sery nie wymagają aż takiego chłodzenia w transporcie (4°C).

Towary niechłodzone, takie jak owoce i warzywa, ale również kwiaty i cebulki, także należy utrzymywać w świeżości podczas transportu chłodniczego. W tym przypadku zalecane są temperatury od 4°C do 8°C. Wszystkie mobilne systemy chłodnicze Webasto zapewniają precyzyjne utrzymywanie nastawionych temperatur i spełnianie odpowiednich warunków przechowywania.

Porady dotyczące mobilnych systemów chłodniczych

Dobre chłodzenie to dopiero połowa zwycięstwa: należy zawsze pamiętać o kilku szczegółach, dzięki którym towary dotrą do końca chłodniczego łańcucha dostaw w najlepszym możliwym stanie.
Oto kilka porad dotyczących pojazdu chłodniczego:

1. Kurtyny zamknięte w celu utrzymania świeżości
Zapobiegaj przedostawaniu się ciepła, stosując kurtyny w pojeździe chłodniczym, zwłaszcza w przypadku częstych dostaw w terenie miejskim, a przy okazji oszczędzaj energię. 

2. Chłodne miejsca
Gdy na dworze jest gorąco, pojazd chłodniczy lepiej jest parkować w cieniu.

3. Czasami dogrzewanie
W razie transportu chłodniczego towarów niechłodzonych temperaturę należy w chłodne zimowe dni utrzymywać w optymalnym zakresie od 4°C do 8°C za pomocą jednego z rozwiązań ogrzewania Webasto.

4. Ładowanie z chłodzeniem
Podczas załadunku pojazdu chłodniczego działaj z zimną krwią: nie wyłączaj parownika i pozwól powietrzu na optymalną cyrkulację – nawet na ziemi!

5. Sprawne odmrażanie
Dostępna jest automatyczna funkcja odladzania, zapewniająca szybkie odlodzenie parownika. Proces odmrażania jest tak szybki i sprawny, że nie wpływa na temperaturę w chłodzonym obszarze. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna w sytuacjach dużej wilgoci i częstego otwierania chłodzonego obszaru.

6. Z ręką na pulsie
Rozwiązania chłodnicze Webasto wymagają niewielu czynności obsługowych. Zalecamy częste kontrole w podanych odstępach czasu. Webasto ma dużą sieć dealerów oferujących tę usługę.

Normy w logistyce łańcucha chłodniczego

Konwencja ATP to umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się produktów żywnościowych. Z jednej strony, wyznacza warunki testowe klasyfikacji pojazdów chłodniczych i mobilnych systemów chłodniczych. Z drugiej, określa temperatury transportu logistyki łańcucha chłodniczego.

Pojazd chłodniczy jest testowany w przeciętnej temperaturze zewnętrznej 30°C i może osiągnąć następujące klasy:

Klasa A – temperatury od 12°C do 0°C
Klasa B – temperatury od 12°C do -10°C
Klasa C – temperatury od 12°C do -20°C


Wydajność mobilnych rozwiązań chłodniczych wyznacza zatwierdzone centrum testów. Podczas testu pojazd chłodniczy musi przez 12 godzin utrzymać temperaturę poniżej najniższej z wartości odpowiedniej klasy. W tym czasie dodawany jest ładunek ciepła równy 35% ciepła przenikającego do ładowni.

Jak można tego oczekiwać, wszystkie mobilne produkty chłodnicze Webasto mają certyfikaty ATP.

Wszystkie pojazdy chłodnicze i odpowiednie mobilne systemy chłodnicze muszą być użytkowane zgodnie z etykietą identyfikacyjną i ważnym certyfikatem homologacji. Dodatkowe informacje na temat oznaczeń można uzyskać w odpowiednim centrum testów TÜV.