Jakość potwierdzona przez DEKRA

Niemieckie Stowarzyszenie do Spraw Przeglądów Pojazdów Mechanicznych DEKRA poddało agregaty Thermo Top Evo wszechstronnym testom i potwierdza, że: jeśli szyba przednia jest pokryta równą warstwą lodu, a pojazd pozostawał przez 8 godzin w temperaturze -7°C, szyba przednia odmarznie w ciągu 30 minut.
DEKRA potwierdza również, że podgrzany silnik potrzebuje znacznie mniej paliwa po uruchomieniu, co kompensuje dużą część zużycia paliwa postojowego agregatu grzewczego Webasto.

DEKRA testuje pojazdy i instalacje techniczne od roku 1925.

Nasz najlepszy temat: komora chłodnicza Webasto.

Testowe pojazdy są schładzane w komorze chłodniczej w temperaturze -10°C przez co najmniej 8 godzin, a szyby przednie pokrywane są określoną warstwą lodu. Ogrzewanie przedziału pasażerskiego i odlodzenie okien jest mierzone od chwili włączenia postojowego agregatu grzewczego.

Próba zmęczeniowa i wytrzymałościowa

Postojowy agregat grzewczy jest włączany i wyłączany w warunkach niemal rzeczywistych w celu symulacji obciążenia w całym okresie eksploatacji.

Próba soli, wilgoci i deszczu

Przez kilka dni agregat grzewczy jest spryskiwany roztworem soli w celu przetestowania jego własności antykorozyjnych w całym okresie eksploatacji.

Pomiar 3D

Dokładność wymiarów poszczególnych podzespołów jest testowana w urządzeniu do pomiarów trójwymiarowych o wysokiej czułości jeszcze przed ich montażem.

Badanie odporności na wibracje

Agregat grzewczy jest mocowany do specjalnego wózka i poddawany ciężkiemu badaniu odporności na wibracje. W ten sposób testujemy wytrzymałość i trwałość poszczególnych części.