Redo för insatser i heta klimat

Med de olika modellerna från Shelter-serien kan Webasto erbjuda den bästa lösningen. Ute på fältet briljerar de driftsäkra och hållbara systemen på grund av deras enkla struktur och låga underhålls- och servicebehov. 

Med Breeze 7 och UKG12 erbjuder Webasto skräddarsydda lösningar för luftkonditionering av stora lådkonstruktioner och containrar. De motståndskraftiga systemen kännetecknas av enkel struktur och låga utgifter för underhåll och service. Compact Shelter AC-styrenheter kan även användas till att styra värmare.

Breeze 7

Breeze 7 är ett luftkonditioneringssystem med splitaggregat som består av tre moduler med förångare, kondensor och kompressor.

Produktfördelar

Fristående ACU 5

Med detta luftkonditioneringssystem erbjuder Webasto lämpliga kyllösningar för containrar och mobila skyddsanläggningar i alla mått och storlekar. Det motståndskraftiga systemet briljerar med enkel installation och är lätt att underhålla och serva.

Produktfördelar

Taktisk AC – Skräddarsydd lösning

Den kompakta fristående luftkonditioneringen garanterar jämna temperaturer och effektiv drift under extra klimatförhållanden. Den är särskilt utformad för användning i militärtaktiska mobila skyddsanläggningar.

Produktfördelar