Sekretesspolicy

Link to Data Privacy Settings: You can change your Data Privacy Settings whenever needed to adapt your settings.

Bolagen inom Webasto-koncernen värnar om din privatsfär och tar skyddet av personuppgifter på största allvar. Vi vill att du ska känna till när vi sparar uppgifter från dig, vilken typ av personuppgifter vi sparar och hur vi använder dem. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att föreskrifterna om personuppgiftsskyddet respekteras.

Anonym datainsamling

Du kan alltid besöka Webasto-koncernens webbplatser som inte personaliserade (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com och www.webasto-career.com) utan att behöva tala om vem du är. När du besöker våra webbplatser registreras den IP-adress som för närvarande används av din dator, webbläsartypen, din dators operativsystem, den webbplats som du besöker oss ifrån, datum, tid och de webbplatser du besöker.Det går inte att dra några slutsatser om de personuppgifter som vi samlar och det är inte heller avsikten. Uppgifterna utvärderas för statistiska ändamål medan du förblir anonym som unik användare.

 

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses all slags information som kan hänföras till dig som person. Hit hör sådana uppgifter som namn, adress och telefonnummer. Information som inte kan kopplas direkt till din egentliga identitet ingår inte, t.ex. hur länge du stannar kvar på webbplatsen eller antalet personer som besöker webbplatsen. Personuppgifter samlas endast in av Webasto-koncernens bolag om du lämnar sådana till oss frivilligt, till exempel när du fyller i ett kundformulär, när du registrerar dig för personliga tjänster eller när du skickar in en jobbansökan. Uppgifterna som du lämnar i formuläret sparas endast i följdande syfte:

 • För att vi ska kunna svara på dina frågor och tillhandahålla erbjudanden från Westabo
 • För att registrera dig för vårt nyhetsbrev
 • För att förmedla dina uppgifter till ansvarig personalavdelning som en del av en jobbansökan
 • För att analysera anonymiserade användaruppgifter så att vi kan bygga ut och förbättra vår webbplats

Ansvarig instans i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning

Dataskydd Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Tyskland

Grupp datasäkerhetsansvarig: Manfred Gerlach
dataprotection@webasto.com
Telefon: +49 (89) 8 57 94-0

The use of our range of social media and map services may result in data transmissions and subsequent processing of usage data by the respective services in the U.S. The basis for any processing activities is your explicit declaration of consent which you have given via the cookie banner. Your declaration of consent justifies such data processing by way of exception and on a case-by-case basis pursuant to Art. 49 (1) lit. a GDPR. Please note that there is no data protection in the USA which would be comparable to the level in the EU and EEA. In particular, it is possible that state authorities may access your personal data on the basis of legal authorisations without us or you being informed. There are no comparable opportunities for enforcing the law of another country in the U.S. so that this does not appear promising.

Possible data transmissions exclusively take place in automated form in connection with the use of our social media offerings and Google's map services and with the help of cookies. Further details on this can be found in this data protection declaration in the sections "Use of cookies", "Google Maps map service of Google Inc." and "Use of social plug-ins from Facebook, Google+, Twitter and XING".

You can reject the use of cookies and other technologies altogether or choose individual settings. You can also revoke your consent at any time with effect for the future. Any processing carried out previously remains unaffected by a revocation. Please contact our Data Protection Officer under "dataprotection@webasto.com".

A local language version is being prepared at the moment.

Överlämnande av personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att dela din information med andra bolag inom Webasto-koncernen samt med våra distributörer och servicepartners, så att vi på bästa sätt kan ta hand om dina ärenden. Om du begär en offert från en återförsäljare på vår hemsida https://www.webasto-comfort.com, vidarebefordrar vi de personuppgifter du har lämnat till den återförsäljare du har valt ut.

Som en del av en legitim begäran om information eller radering av pesonuppgifter hjälper Webasto dig naturligtvis gärna med att skicka in ansökan i ditt namn till tjänsteleverantören.

Vi förmedlar inga personuppgifter till någon annan tredje part, om du själv inte uttryckligen har samtyckt till det.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas till oss via vår webbplats sparas inte längre än nödvändigt, dvs. tills det ändamål för vilket de anförtrotts oss är uppfyllt. När det gäller bokförings- och skattemässiga arkiveringstider kan vi behöva spara vissa uppgifter i upp till 10 år.

Dina rättigheter

Detta är dina juridiska rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång till sparade uppgifter.
 • Rätt till rättelse.
 • Rätt till radering.
 • Rätt till invändning.
 • Rätt till begränsning av behandling.
 • Rätt till portabilitet.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att överklaga beslut hos behörig tillsynsmyndighet.

Om du inte längre godkänner att dina personuppgifter sparas eller om dessa inte längre är korrekta, kommer vi enligt motsvarande instruktioner att radera, korrigera eller blockera dina uppgifter i enlighet med lagstadgade bestämmelser. På egen begäran får du gratis information om de personuppgifter som vi har sparat om dig. Har du frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter eller vill du begära information, korrigering, blockering eller radering av personuppgifter är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet för Webasto Group (dataprotection@webasto.com) eller skriva till respektive bolag i Webasto-koncernen. Detta gäller även nyttjandet av andra rättigheter.

 

Om kakor (cookies)

Vi använder kakor eller cookies, som det också heter, på våra sidor. En kaka är en liten textfil som kan sparas på din dator. Textfilen skapas och skickas till din dator från den webbserver som du är ansluten till via din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.). Kakan gör att du blir igenkänd när du besöker en webbplats utan att du behöver mata de uppgifter en gång till som du har angett tidigare. De flesta webbläsare är för närvarande inställda för att automatiskt kunna acceptera kakor, men du kan själv ändra dessa inställningar om du vill och ställa in din webbläsare så att datorn vägrar acceptera kakor. Information om detta finns i webbläsarens hjälpfunktion på den dator du använder. Dessutom kan du alltid själv ta bort kakor på din dator (t.ex. i Windows Internet Explorer).

Ytterligare information om användningen av cookies på webbplatsen finns här.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen innehåller även länkar till andra hemsidor. Vi kan inte kontrollera om operatörerna till dessa sidor följer gällande bestämmelser om behandling av personuppgifter. Därför bör du alltid granska de regler om behandling av personuppgifter som tillhandahålls i varje enskilt fall. Vi har inte heller något inflytande över lagenligheten av innehållet på andra webbplatser. Därför kan vi inte på något sätt ansvara för innehållet på andra webbplatser.

AT Internets regler om behandling av personuppgifter

På vår webbplats använder vi oss av en lösning för besöksanalys från AT Internet. Målet med detta är att utforma webbplatsen så att den anpassas till dina behov på ett optimalt sätt. Vi vill förbättra både användarvänligheten och kvaliteten på vårt webbutbud så att vi kan presentera intressanta produkter och viktig information på ett tidigt stadium och så kundvänligt som möjligt.

För att kunna uppfylla ovan nämnda mål behöver vi föra statistik över användarbeteendet på vår hemsida och analysera detta. De insamlade uppgifterna utvärderas för följande ändamål:

 • Utföra prestanda- eller lönsamhetsjämförelser av våra webbplatser.
 • Räkna besökare.
 • Spåra kännedomen om till exempel webbannonser, partner- och affiliateprogram, rich media-innehåll eller speciella kampanjer som publiceras på webbplatsen.
 • Mäta sådana sidor på webbplatsen som är särskilt intressanta för dig.
 • Analysera varifrån besökaren kommer i syfte att optimera våra erbjudanden lokalt.

Vi skiljer mellan rådata (1) och behandlade uppgifter (2):

(1) Vi samlar in följder uppgifter:

 • Antingen en kaka (en liten textfil som kommer från en webbplats och lagras på din dator) som innehåller olika slags information:

- Namnet på den server som kakan kommer ifrån.

- En namnlös identifiering i form av ett unikt nummer.

- Ett utgångsdatum.

 • Eller en mobil identifierare (ett unikt identifikationsnummer som gör det möjligt att tydligt identifiera enheten)
 • Och den IP-adress som används för den geografiska lokaliseringen. IP-adressen anonymiseras genom att de tre sista siffrorna tas bort.
 • All navigeringsinformation som samlas avseende dessa identifierare.

 

(2) När rådatan har behandlats kallas denna för behandlade personuppgifter som i sin tur tillhandahåller följande information:

 • Unique Visitor ID (unikt besökar-id)
 • All Digital Analytics-data som har med denna identifierare att göra och som beräknats av personuppgiftsbiträdet.

Giltiga lagringstider:

 • Rådata raderas efter sex månader.
 • - De behandlade personuppgifterna sparas under avtalstiden för det avtal som tecknats mellan oss och vår leverantör samt i specialfall sex månader därefter.

Överföring av personuppgifter

Vi och AT Internet, i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde, har tillgång till Digital Analytics-datan.

Du kan göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas av AT Internet på följande länk: 

https://www.xiti.com/de/optout.aspx

 

Kontroll över webbaserade reklamåtgärder med Netzeffekt GmbH

För att kunna optimera och fakturera våra reklamåtgärder samt för att kunna bemöta besökare vid återbesök på våra webbsidor samlar, lagrar och behandlar även 

Netzeffekt GmbH, Theresienhöhe 28, 80339 München, Tyskland

på uppdrag av oss anonymiserade, icke-personliga uppgifter om ditt besök på vår webbplats. Ibland används kakor för detta ändamål. Netzeffekt GmbH kan och kommer inte att koppla denna besöksinformation till ditt namn eller andra personuppgifter som du har lämnat till oss.

Du kan göra invändningar mot den databehandling som utförs av Netzeffekt GmbH på följande länk: 

https://datenschutz.netrk.net/optout

 

Insticksprogram från sociala medier (Facebook, Google+, Twitter och XING)

Vi använder inte insticksprogram på våra webbsidor, utan hänvisar endast med länkar till respektive nätverk.

Vår hemsida innehåller länkar till följande sociala nätverk / tjänster:

 • Det externa sociala nätverket Facebook från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Insticksprogrammen känns igen på någon av Facebook-logotyperna (vitt "f" i blå ruta eller en "tummen upp" -symbol) eller markeras med tillägget "Facebook Social Plugin".På developers.facebook.com/plugins finns en lista med Facebooks sociala insticksprogram. Här kan du också se ur de ser ut.
 • Det externa sociala nätverket "Google+" från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-tain View, CA 94043, USA. Insticksprogrammen identifieras som en del av vår webbplats med Google + -logotypen eller tillägget "+ 1":
 • Den externa tjänsten Twitter från Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Den känns igen på begrepp som "Twitter" eller "Följ", kombinerat med en stiliserad blå fågel. Du kan se knapparna på twitter.com/about/resources/buttons. Med hjälp av dessa knappar kan du dela ett inlägg eller en sida från oss på Twitter eller följa oss på Twitter.
 • Nätverket XING från XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Insticksprogrammen känns igen på dela-knappen för XING.

Om insticksprogram används är de som standard avaktiverade och måste aktiveras av dig. De funktioner som har med respektive nätverk / tjänster att göra (Facebook, Google+, Twitter, XING), inte minst då överföring av information och användaruppgifter, aktiveras inte genom att du besöker vår hemsida, utan först när du klickar på motsvarande länkar. Om du klickar på dessa länksymboler, aktiveras Facebook, Goolge +, Twitter och / eller XING samtidigt som din webbläsare ansluter din dator direkt till servrarna i respektive nätverk / tjänst (Facebook, Google+, Twitter och / eller XING). Om du följer länkarna när du besöker vår webbplats och loggar in på respektive nätverk / tjänst (Facebook, Google+, Twitter eller XING) från ditt personliga användarkonto, kommer informationen om att du har besökt vår webbplats att vidarebefordras till respektive operatör (Facebook, Google+, Twitter eller XING). Varje operatör (Facebook, Google+, Twitter, XING) kan då hänföra besöket på webbplatsen till ditt konto. Denna information överförs då till operatören (Facebook, Google+, Twitter eller XING) och sparas där om det behövs. För att förhindra detta måste du logga ut från ditt konto innan du klickar på länken.Utförligare information om den sparade informationen finns på följande länkar

Även om du inte är medlem i något av nämnda sociala nätverk / tjänster finns det möjlighet att dessa kan använda det sociala insticksprogrammet för att ta reda på och spara din IP-adress, om det skulle behövas. För utförligare information om syftet med och omfattningen av behandling, insamling och användning av personuppgifterna vad gäller Facebook, Google+, Twitter och XING samt om deras rättigheter och inställningsalternativ hänvisar vi till respektive sekretesspolicy:

Dessutom har du möjlighet att blockera sociala insticksprogram med hjälp av tilläggsprogramm för din webbläsare. Ett sådant exempel är Facebooks Blocker-tillägg som du kan ladda ner från nätet och som du kan använda för att blockera Facebooks insticksprogram med. Du kan också ändra dina integritetsinställningar till viss del, t.ex. på https://twitter.com/account/settings.

 

Nyhetsbrev

Vi skickar endast ut nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallat "nyhetsbrev") med mottagarens samtycke eller om det är tillåtet enligt lag. I den mån innehållet i ett nyhetsbrev är konkret avgränsat är detta avgörande för besökarens samtycke.

När du registrerar dig för en prenumeration av vårt nyhetsbrev använder vi oss av de uppgifter som tillhandahållits av dig och som vi behöver för att du ska kunna ta del av våra regelbundna mejlutskick. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet antingen genom att skicka ett mejl till den kontaktadress som anges nedan eller via en särskild länk i nyhetsbrevet.

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev räcker det med att du anger din e-postadress. Prenumerationen går till så att man registrerar sig via en så kallad double-opt-in-metod. Det innebär att du får ett e-postmeddelande från oss när du har registrerarat dig, i vilket du ombedes bekräfta registreringen. Denna bekräftelse krävs för att ingen ska kunna registrera sig med externa e-postadresser.

För att kunna bevisa att prenumerationen på nyhetsbrevet har skett enligt ställda lagkrav dokumenteras registreringsprocessen. Detta omfattar lagring av inloggnings- och bekräftelsestid samt IP-adressen.

Du kan när som helst säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev, dvs. du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du gör det upphör samtidigt ditt samtycke till att vi skickar ut nyhetsbrevet. Längst ned i varje nyhetsbrev hittar du en länk som du måste klicka på för att säga upp nyhetsbrevet.

Frågor och kommentarer

 Har du frågor, förslag eller kommentarer till temat personuppgiftsskydd kan du mejla dessa till vårt dataskyddsombud (dataprotection@webasto.com).

Den snabba utvecklingen av webbaserad teknik gör att vi ibland måste anpassa vår policy för behandling av personuppgifter / Privacy Policy. När det händer kommer du att få information om detta från oss.