Värmelösningar för terrängfordon

Oavsett om det är vatten- eller luftvärmare, kan Webasto värmesystem ge en effektiv arbetsmiljö även vid extrema utetemperaturer och förhindra onödig tomgångskörning.

Värmelösningar för terrängfordon

Flexibla luftvärmare

Luftvärmare arbetar oberoende av motorn och värmer upp hytt eller lastrum redan innan du startat fordonet. Den kompakta konstruktionen ger lätt och flexibel installation.

Effektiva kylvätskevärmare

Vattenvärmare värmer upp motorn till optimal arbetstemperatur till och med innan du startar den, och upprätthåller temperaturen även under längre raster och lastningar.

Integrerade lösningar

Den idealiska lösningen för att värma minibussar och kommersiella fordon – denna linje av integrerade värmesystem är mycket användbar.

Lågtemperaturtillämpningar

Webasto erbjuder tillämpningslösningar som gör att terrängfordon och liknande kan användas även under arktiska temperaturförhållanden.

Kontakta oss

KG Knutsson AB / Webasto
Hammarbacken 8
191 81 Sollentuna

E-Mail: webasto@kgk.se
Tel.: 08 92 30 00