Varför använda en värmelösning?

Varför använda en luftvärmare?

En hytt som är skönt varm innan arbetet ens börjat, klar sikt utan is och snö – och den är väldigt lätt att installera och använda.
Luftvärmare gör att dina maskiner är väl rustade inför vintern – dessutom på ett effektivt och lönsamt sätt! Vi levererar luftvärmare med effekter från 0,9 till 22 kW.

Varför använda en kylvätskevärmare?

Kalla motorer är ineffektiva, orsakar mer slitage och förkortar livslängden. För dig leder det till högre kostnader, högre bränsleåtgång och fler driftstopp.

Den bästa lösningen för fortsatt produktivitet även vid kyliga utetemperaturer är att installera en Webasto vattenvärmare. De är integrerade i motorns kylkrets och värmer upp alla vätskor och komponenter till arbetstemperatur redan innan arbetet påbörjats.

Förarhytten blir behagligt varm, och du slipper bränslekrävande tomgång vid stillastående och raster.
Med en effekt på 2,2 till 35 kW tillgodoser våra vattenvärmare alla olika temperaturönskningar och behov.