Datu aizsardzības deklarācija

Link to Data Privacy Settings: You can change your Data Privacy Settings whenever needed to adapt your settings.

Webasto Grupas uzņēmumi respektē Jūsu privātumu un ļoti nopietni attiecas pret personas datu aizsardzību. Mēs vēlamies, lai Jūs zinātu, kad mēs saglabājam kādus datus, kā arī, kā mēs tos lietojam. Esam pieņēmuši tehnisku un organizatorisku pasākumu kopumu, lai garantētu datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Pseidonimizētu personas datu apkopošana

Jums principā ir iespēja apmeklēt Webasto Grupas interneta vietnes, kuras nav personalizētas (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com un www.webasto-career.com) anonīmi, t.i. neinformējot mūs par savu identitāti. Aplūkojot mūsu interneta vietnes, tiek protokolēta Jūsu datora izmantotā IP adrese, pārlūkprogrammas tips un operētājsistēma, vietne, no kurienes Jūs mūs apmeklējat, datums, laiks, kā arī Jūsu apmeklētās vietnes. Tas tomēr neļauj mums izdarīt secinājumus par personas datiem, un šādu secinājumu izdarīšana arī nav iecerēta. Minētie dati tiek izvērtēti statistikas nolūkos. Kā atsevišķs lietotājs, Jūs šajā procesā paliekat anonīms.

Personas dati

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz Jūsu personu, tajā skaitā Jūsu vārds un uzvārds, reģistrētā un faktiskā dzīvesvieta, telefona numurs. Informācija, kas nevar tikt tieši saistīta ar Jūsu patieso identitāti (piemēram, tīmekļa vietnes aplūkošanas ilgums vai apmeklētāju kopskaits), netiek uzskatīta par personas datiem. Webasto Grupas uzņēmumi apkopo tikai tādus Jūsu personas datus, kurus Jūs paši nododat mūsu rīcībā, piemēram, aizpildot pieteikuma anketu, reģistrējoties personalizētu pakalpojumu saņemšanai vai piesakoties konkursā uz darba vietu. Dati, kurus Jūs ierakstāt anketā, tiek izmantoti tikai šādiem mērķiem:

 • Jūsu pieprasījuma izpildei no Webasto puses
 • Pieteikšanās apkārtraksta saņemšanai vai apkārtraksta nosūtīšanai
 • Jūsu pieteikuma uz darba vietu tālāknosūtīšanai personāla nodaļai
 • Lietotāju datu analīzei, kas notiek mūsu tīmekļa vietnes paplašināšanas un pilnveidošanas nolūkā

 

Personas datu nodošana trešajām personām

Mēs paturam tiesības nosūtīt Jūsu datus citiem Webasto Grupas uzņēmumiem, mūsu autorizētajiem tirgotājiem un servisa partneriem, lai nodrošināti iespējami augstāku Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ja mūsu tīmekļa vietnē https://www.webasto-comfort.com, Jūs pieprasāt kāda tirgotāja cenas piedāvājumu, tad mēs Jūsu sniegtos personas datus nosūtām tālāk Jūsu izvēlētajam tirgotājam.

Ja Jūs izsakāt pamatotu lūgumu saņemt informāciju un/vai lūgumu, lai Jūsu personas dati tiktu dzēsti, Webasto, protams, labprāt Jums palīdzēs, attiecīgo lūgumu Jūsu vārdā nosūtot pakalpojuma sniedzējam.

Jūsu datu nodošana citām trešajām personām nenotiek, izņemot, ja Jūs šādai nodošanai esat nepārprotami piekritis.

The use of our range of social media and map services may result in data transmissions and subsequent processing of usage data by the respective services in the U.S. The basis for any processing activities is your explicit declaration of consent which you have given via the cookie banner. Your declaration of consent justifies such data processing by way of exception and on a case-by-case basis pursuant to Art. 49 (1) lit. a GDPR. Please note that there is no data protection in the USA which would be comparable to the level in the EU and EEA. In particular, it is possible that state authorities may access your personal data on the basis of legal authorisations without us or you being informed. There are no comparable opportunities for enforcing the law of another country in the U.S. so that this does not appear promising.

Possible data transmissions exclusively take place in automated form in connection with the use of our social media offerings and Google's map services and with the help of cookies. Further details on this can be found in this data protection declaration in the sections "Use of cookies", "Google Maps map service of Google Inc." and "Use of social plug-ins from Facebook, Google+, Twitter and XING".

You can reject the use of cookies and other technologies altogether or choose individual settings. You can also revoke your consent at any time with effect for the future. Any processing carried out previously remains unaffected by a revocation. Please contact our Data Protection Officer under "dataprotection@webasto.com".

A local language version is being prepared at the moment.

Datu uzglabāšanas ilgums

Personas dati, kas tikuši nodoti mūsu rīcībā caur mūsu tīmekļa vietni, tiek uzglabāti vienīgi tikmēr, kamēr ir izpildīts datu nodošanas mērķis. Ņemot vērā tirdzniecības un nodokļu likumdošanā noteiktos termiņus, zināmu datu saglabāšanas laiks var sasniegt līdz pat 10 gadiem.

Jūsu tiesības

Jūsu likumīgās tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi ir šādas:

 • Piekļuves tiesības Jūsu saglabātajiem personas datiem
 • Tiesības uz labošanu
 • Tiesības uz dzēšanu
 • Tiesības iebilst
 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
 • Tiesības uz datu pārnesamību

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei.

Jums ir tiesības ar sūdzību vērsties atbildīgajā uzraudzības iestādē (Latvijā – Datu Valsts inspekcijā).

Gadījumā, ja Jūs vairs nepiekrītat savu personas datu uzglabāšanai vai tie ir novecojuši, pēc attiecīgas norādes mēs saskaņā ar normatīvo aktu prasībām gādāsim par Jūsu personas datu dzēšanu, labošanu vai bloķēšanu. Ja vēlaties, Jūs bez maksas saņemsiet ziņas par visiem Jūsu personas datiem, kas atrodas mūsu pārziņā. Ar jautājumiem par Jūsu personas datu apkopošanu, apstrādi vai izmantošanu, lai saņemtu informāciju, labotu bloķētu vai dzēstu datus, kā arī, lai izmantotu citas tiesības, lūdzu, vērsieties pie Webasto Grupas datu aizsardzības speciālista (dataprotection@webasto.com) vai rakstveidā pie attiecīgā Webasto Grupas uzņēmuma.

Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tīmekļa vietnes izmano sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels datu kopums, kas var tikt novietots uz Jūsu cietā diska. Datu kopumu izveido un Jums nosūta tīkla serveris, ar kuru Jūs ar savas pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) palīdzību esat izveidojuši savienojumu. Sīkdatne nodrošina Jūsu identifikāciju, apmeklējot tīmekļa vietni, bez nepieciešamības atkārtoti ievadīt datus, kurus Jūs jau iepriekš esat ievadījuši. Patlaban lielākā daļa pārlūkprogrammu parasti ir iestatītas tā, ka tās automātiski akceptētu sīkdatņu nosūtīšanu. Tomēr pastāv iespēja mainīt pārlūkprogrammas iesatījumus, lai tā neatļautu vai iepriekš brīdinātu par sīkdatņu nosūtīšanu. Par to Jūs varat informēties, aktivizējot Jūsu izmantotās pārlūkprogrammas palīdzības funkciju. Bez tam Jūs jebkurā laikā varat dzēst Jūsu sistēmā (piemēram, Windows Explorer) iekļuvušas sīkdatnes.

Atrodiet vairāk informācijas par sīkdatņu izmantošanu šajā vietnē.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnēs atrodamas saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mums nav ietekmes uz to, vai šo vietņu operatoru ievērotu datu aizsardzības noteikumus. Tādēļ iesakām atsevišķi pārbaudīt viņu sniegto informāciju par datu aizsardzību. Mēs arī nekādi nespējam ietekmēt citu tīmekļa vietņu satura likumību. Tādēļ atsakāmies no jebkādas atbildības par citu tīmekļa vietņu saturu.

AT Internet informācija par datu aizsardzību

Lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, mēs izmantojam firmas AT Internet pakalpojumus, ar mērķi iespējami labāk pielāgot mūsu tīmekļa vietni Jūsu vajadzībām. Mēs vēlamies uzlabot gan savas tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu, gan arī tās satura kvalitāti, lai Jūs tajā ātri un ērti varētu atrast vajadzīgo informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, nepieciešams iegūt un analizēt statistisku informāciju par lietotāju darbībām mūsu tīmekļa vietnē. Apkopotos datus mēs izmantojam šādiem mērķiem:

 • Mūsu tīmekļa vietņu efektivitātes un ienesīguma salīdzināšana
 • Apmeklētāju skaita reģistrācija
 • Tīmekļa vietnē atrodamas reklāmas, partneruzņēmumu informācijas, t.sk. multimediju formātā vai īpašu kampaņu pamanāmības un iedarbīguma novērošana
 • Tīmekļa vietnes Jūs visvairāk interesējošo sadaļu noteikšana
 • Apmeklētāju atrašanās vietas noteikšana, lai iespējami labāk pielāgotu tai vietnes saturu

Mēs atšķiram neapstrādātus (1) un apstrādātus datus (2):

(1) Tiek iegūti šādi dati:

 • Sīkdatne (neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne novieto uz Jūsu cietā diska), kas satur šādu informāciju:

- sīkdatņu novietojušā servera vārdu

- unikālu identifikācijas numuru

- datnes darbības laikuvai

 • Mobilais identifikators (ciparu kombinācija, kas ļauj nepārprotami atpazīt ierīci) kā arī
 • IP adrese, ko izmanto apmeklētāja atrašanās vietas noteikšanai (IP adrese tiek pseidonimizēta, izdzēšot tās pēdējos trīs ciparus)
 • Visi navigācijas dati, kas tiek iegūti attiecībā uz šiem identifikatoriem

 

(2) Pēc datu apstrādes tie satur šādu informāciju:

 • Individuālo apmeklētāja identifikatoru
 • Visus datu apstrādes pakalpojumu sniedzēja ģenerētos digitālās analīzes datus, kas piesaistīti šim identifikatoram

Datu uzglabāšanas ilgums:

 • Neapstrādātie dati tiek dzēsti pēc sešiem mēnešiem.
 • Apstrādātie dati tiek uzglabāti līguma ar mūsu pakalpojumu sniedzēju darbības laikā, kā arī sešus mēnešus pēc tam.

Personas datu nosūtīšana

Mums, kā arī mūsu pakalpojumu sniedzējam AT Internet, ir piekļuve digitālās analīzes datiem.

Klikšķinot uz šīs saites, Jūs varat iebilst pret firmas AT Internet veikto datu apstrādi:

https://www.xiti.com/de/optout.aspx

Tiešsaistes reklāmas pasākumu vadība sadarbībā ar Netzeffekt GmbH

Lai optimizētu mūsu reklāmas pasākumus un samaksu par tiem, kā arī, lai ļautu mums sazināties ar mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem, arī uzņēmums, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 München, Vācija mūsu uzdevumā apkopo, uzglabā un apstrādā mūsu tīmekļa vietņu apmeklētāju pseidonimizētus personas datus. To darot, uzņēmums reizēm izmanto sīkdatnes. Uzņēmumam Netzeffekt nav iespējas šos datus saistīt ar Jūsu vārdu un uzvārdu vai citiem personas datiem, kurus Jūs esat nodevuši mūsu rīcībā, un uzņēmums tā arī nedarīs.

Klikšķinot uz šīs saites, Jūs varat iebilst pret firmas Netzeffekt GmbH veikto datu apstrādi:

https://datenschutz.netrk.net/optout

Sociālo tīklu (Facebook, Google+, Twitter un XING) spraudņu izmantošana

Savās tīmekļa vietnēs mēs neizmantojam sociālo tīklu spraudņus, bet gan tikai saites.

Mūsu tīmekļa vietnē atrodamas saites uz šādiem sociālajiem tīkliem vai to pakalpojumiem:

 • Uzņēmuma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV atvērtais sociālais tīkls Facebook. Spraudņu pazīšanas zīme ir Facebook logotips (balts „f” burts uz zilas pamatnes vai īkšķis) vai papildu norāde „Facebook Social Plugin“. Facebook sociālo tīklu spraudņus var aplūkot vietnē developers.facebook.com/plugins.
 • Uzņēmuma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV atvērtais sociālais tīkls Google+. Spraudņu pazīšanas zīme mūsu tīmekļa vietnēs ir Google+ logotips ar vai bez papildinājuma „+ 1”.
 • Uzņēmuma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ASV atvērtais sociālais tīkls Twitter. Uz to norāda nosaukums Twitter vai vārds „follow” („sekot”) savienojumā ar stilizētu putnu zilā krāsā. Spraudņu izskatu var aplūkot šeit: twitter.com/about/resources/buttons. Klikšķinot uz attiecīgās pogas, Jūs varat dalīties ar mūsu tīmekļa vietnes saturu vai sekot mums tviterī.
 • Uzņēmuma XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg, Vācija sociālais tīkls XING. Spraudņu pazīšanas zīme ir XING „share” („kopīgot”) poga.

Mūsu izmantotie spraudņi ir atspējoti; lai tos iespējotu, tiem nepieciešama Jūsu nepārprotama iespējošanas darbība. Attiecīgo sociālo tīklu un pakalpojumu (Facebook, Google+, Twitter, XING) funkcijas, īpaši informācijas un lietotāju datu nosūtīšana, netiek iespējoti, vien apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, bet gan tikai, klikšķinot uz attiecīgās pogas. Toties klikšķinot uz attiecīgās pogas, Facebook, Goolge+, Twitter un/vai XING spraudņi tiek aktivizēti un Jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveri. Gadījumā, ja, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūs caur savu personīgo lietotāja kontu reģistrējaties kādā sociālajā tīklā (Facebook, Google+, Twitter, XING), tad attiecīgā sociālā tīkla operatoram tiek paziņots, ka Jūs esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni. Sociālā tīkla operators (Facebook, Google+, Twitter, XING) uzzinās, ka no Jūsu konta ir apmeklēta mūsu tīmekļa vietne. Iespējams, sociālā tīkla operators (Facebook, Google+, Twitter, XING) šo informāciju saglabās. Lai to nepieļautu, Jums jāiziet no sava sociālā tīkla konta, pirms klikšķināt uz attiecīgās pogas mūsu tīmekļa vietnē. Papildu informācija par datiem, kurus saglabā sociālo tīklu operatori:

Pat, ja Jūs neesat reģistrējušies attiecīgajā sociālā tīklā, pastāv iespēja, ka, klikšķinot uz attiecīgā spraudņa, tā operators uzzinās un, iespējams, saglabās Jūsu IP adresi. Par uzņēmumu Facebook, Google+, Twitter un XING veikto datu apstrādi un Jūsu tiesībām šajā sakarā, kā arī par pastāvošajām iestatījumu opcijām plašāk lasiet attiecīgo operatoru tīmekļa vietņu datu aizsardzībai veltītajās sadaļās:

Turklāt pastāv iespēja ar Jūsu pārlūkprogrammas palīdzību bloķēt sociālo tīklu spraudņus, piemēram, Facebook spraudni ar „Facebook Blocker”, kuru Jūs varat lejuplādēt no tīmekļa. Daļēji pastāv arī iespēja mainīt Jūsu datu aizsardzības iestatījumus, piemēram, šeit: https://twitter.com/account/settings.

Jaunumi

Jaunumu ziņas, e-pastus un cita veida elektroniskos paziņojumus ar reklāmas veida saturu (turpmāk: „jaunumi”) mēs izsūtām tikai ar saņēmēja piekrišanu vai uz likumīga pamata. Gadījumā, ja, piesakoties uz jaunumu saņemšanu, tiek konkrēti izklāstīts to saturs, tad šāda veida informācija ir būtiska lietotāja piekrišanas kontekstā.

Personas dati, kurus Jūs esat mums līdzdalījuši, piesakoties mūsu jaunumu saņemšanai, tiek izmantoti, lai mēs varētu Jums regulāri elektroniski piesūtīt savus jaunumus. Savu pieteikumu jaunumu saņemšanai Jūs varat jebkurā laikā atsaukt, nosūtot ziņu uz tālāk norādīto kontaktinformācijas adresi, vai aktivizējot attiecīgo saiti mūsu jaunumu apkārtrakstā.

Lai pieteiktos mūsu jaunumu saņemšanai, pietiek norādīt e-pasta adresi. Pieteikšanās notiek t.s. divkāršās piekrišanas procedūrā. Proti, pēc sākotnējās pieteikšanās Jūs saņemsiet e-pastu, kurā Jūs tiekat lūgti apstiprināt pieteikšanos jaunumu saņemšanai. Šāda veida divkāršā piekrišanas procedūra ir nepieciešama, lai neviens nevarētu pieteikties, izmantojot svešas e-pasta adreses.

Pieteikumi jaunumu saņemšanai tiek protokolēti, lai garantētu izsekojamību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Protokolējamā informācija ietver pieteikuma laiku, pieteikuma apstiprināšanas laiku, kā arī IP adresi.

Savu pieteikumu mūsu jaunumu saņemšanai Jūs varat jebkurā laikā atsaukt. Līdz ar to Jūs to turpmāk vairs nesaņemsiet. Attiecīga saite jaunumu saņemšanas pārtraukšanai atrodama ikviena mūsu jaunumu apkārtraksta beigās.

Jautājumi un ierosinājumi

 Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi par datu aizsardzību, lūdzu, nosūtiet e-pastu mūsu datu aizsardzības speciālistam (dataprotection@webasto.com).

Ņemot vērā tiešsaistes tehnoloģiju straujo attīstību, reizēm nepieciešams aktualizēt mūsu datu aizsardzības jeb privātuma nostādnes. Par visiem jauninājumiem Jūs uzzināsiet šajā tīmekļa vietnē.

 

Atbildīgais speciālists datu aizsardzības likumdošanas nozīmē

Datu aizsardzība Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Vācija

Grupas Datu aizsardzības speciālists: Manfred Gerlach
dataprotection@webasto.com
Tālrunis: +49 (89) 8 57 94-0