Политика за поверителност

Link to Data Privacy Settings: You can change your Data Privacy Settings whenever needed to adapt your settings.

Фирмите в групата „Вебасто уважават личната Ви сфера и се отнасят изключително сериозно към защитата на личните данни. Ние искаме да знаете кога какви данни запаметяваме и как ги използваме. Взели сме необходимите технически и организационни мерки, чрез които да осигурим спазването на разпоредбите за защита на личните данни.

Анонимно събиране на данни

По принцип може анонимно да посетите неперсонализираните уеб сайтове на групата „Вебасто“ (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com и www.webasto-career.com), без да се идентифицирате. При посещение на нашите интернет-оферти се протоколират актуалният IP-адрес, видът браузер, операционната система, страницата, от която системата на ползвателя е попаднала на нашата интернет страница, датата, часът и страниците, които са посетени. С тези данни за нас е невъзможно да направим (а и това не е целта ни) заключение за личните данни на ползвателя. Тази информация се събират за целите на статистиката. Посетителят остава анонимен.

Лични данни

Информацията за личните данни е информация, която се отнася до конкретната личност. Тази информация обхваща името, адреса, пощенския адрес, телефонния номер. Към нея не спада информацията, която не може да се свърже с реалната личност (например: продължителност на престоя в сайта или брой на ползвателите на сайта). Фирмите в групата „Вебасто“ събират лични данни само, когато Вие ни ги предоставите (например при попълване на формуляр за регистриране, при регистрация за индивидуални услуги или при изпращане на кандидатура). Данните, които са попълнени във формуляра се запаметяват само за следните цели:

 • изпълнение на запитването Ви до „Вебасто“ за оферта;
 • регистрация за бюлетин и за изпращането на бюлетина;
 • предаване на данните Ви на съответния отдел „Човешки ресурси“ при кандидатстване;
 • анализ на анонимизирани потребителски данни за целите на разширяване и оптимизиране на уеб сайта ни;

Въпроси и забележки

Въпроси, предложения и забележки по темата за защитата на личните данни моля, изпращайте чрез имейл до нашия пълномощник по защитата на личните данни(dataprotection@webasto.com).

Бързото развитие на новите интернет технологии налагат периодично актуализиране на Декларацията за защита на личните данните (Privacy Policy). На това място Ви информираме за новостите.

The use of our range of social media and map services may result in data transmissions and subsequent processing of usage data by the respective services in the U.S. The basis for any processing activities is your explicit declaration of consent which you have given via the cookie banner. Your declaration of consent justifies such data processing by way of exception and on a case-by-case basis pursuant to Art. 49 (1) lit. a GDPR. Please note that there is no data protection in the USA which would be comparable to the level in the EU and EEA. In particular, it is possible that state authorities may access your personal data on the basis of legal authorisations without us or you being informed. There are no comparable opportunities for enforcing the law of another country in the U.S. so that this does not appear promising.

Possible data transmissions exclusively take place in automated form in connection with the use of our social media offerings and Google's map services and with the help of cookies. Further details on this can be found in this data protection declaration in the sections "Use of cookies", "Google Maps map service of Google Inc." and "Use of social plug-ins from Facebook, Google+, Twitter and XING".

You can reject the use of cookies and other technologies altogether or choose individual settings. You can also revoke your consent at any time with effect for the future. Any processing carried out previously remains unaffected by a revocation. Please contact our Data Protection Officer under "dataprotection@webasto.com".

A local language version is being prepared at the moment.

Продължителност на съхранението на данни

Предоставените ни чрез нашата уеб страница лични данни се съхраняват само за времето, което е необходимо за изпълнението на целта, поради която сте предоставили тези данни. Доколкото трябва да бъдат спазвани периодите на запазване на данните, с цел изпълнение на изискванията на търговското или данъчното законодателство, времето за съхранение на определени данни може да достигне до 10 години. 

Предаване на лични данни на трети страни

Ние си запазваме правото да предаваме Вашите данни на други фирми в групата „Вебасто“, на официални дистрибутори и партньори за сервиз, за да бъдете оптимално обслужен. Ако поискате търговска оферта през сайта ни https://www.webasto-comfort.com, ние ще предадем попълнените от Вас лични данни на избрания от Вас търговец.

В рамките на основателна молба за информация, респ. заличаване на данни, „Вебасто“ естествено би Ви подкрепил, като предаде от Ваше име искането Ви на съответния доставчик на услуги.

Друго предаване на данни на трети страни е изключено, освен ако Вие не сте дали изричното си съгласие за това.

Продължителност на съхранението

Лични данни, които са ни предоставени чрез нашия уеб сайт се съхраняват само до изпълнението на предназначението, за което са били предоставени. Доколкото трябва да се съобразим със сроковете за съхранение в търговското и данъчното законодателство, продължителността на съхранението на определени данни може да достигне 10 години.

Вашите права

Законните Ви права във връзка с обработката на личите данни са следните:

 • право на достъп до Вашите съхранени данни;
 • право на корекция;
 • право на заличаване;
 • право на възражение;
 • право на ограничаване на обработката;
 • право на преносимост на данните.

Може винаги да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни.

Имате право да подадете жалба до надлежния контролен орган.

В случай че вече не сте съгласни със съхранението, данните Ви или тези, които са променени по Ваше указание, ще бъдат заличени, коригирани или блокирани в рамките на законовата уредба. По желание може да получите безвъзмездна информация за всичките си запаметени от нас лични данни. При въпроси относно събирането, обработката, ползването на личните Ви данни, справки, корекции, блокиране или заличаване на данни, както и за ползването на други права, моля, свържете се с пълномощника по защитата на личните данни на групата „Вебасто“ (dataprotection@webasto.com) или се обърнете писмено към съответната фирма от групата „Вебасто“.

Използване на "бисквитки"

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл с набор от данни, който се запазва на твърдия диск. Този файл с набор от данни се генерира и изпраща от уеб сървъра, с който сте свързани посредством Вашия уеб браузер (напр. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.). „Бисквитката“ дава възможност да бъдете припознати при следващото си посещение на уеб сайта, без да се налага отново да се подават вече нанесени данни. Понастоящем повечето браузери са така настроени, че автоматично приемат „бисквитките“. Вие обаче имате възможност да настроите браузера си така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни или предварително обявявани. Помощните функции на съответния браузер ще Ви предоставят информация за това. Освен това може по всяко време за изтриете „бисквитките“ от системата си (напр. в Windows Internet Explorer).

Допълнителна информация за използването на „бисквитки“ на уебсайта можете да намерите тук.

Линкове към други интернет страници

Нашата интернет страница съдържа линкове към външни сайтове. Ние не сме в състояние да въздействаме на техните оператори да спазват правилата за защита на данните. Затова е препоръчително да се запознаете поотделно със съответните декларации за защита на личните данни. Освен това ние нямаме никакво влияние относно законосъобразността на съдържанието на тези уеб сайтове. Следователно ние не носим никаква отговорност за съдържанието на други интернет страници.

AT Internet указания за защита на личните данни

Ние използваме едно решение от AT Internet за анализ на ползването на уеб сайта ни. Целта ни е така да оформим сайта, че той оптимално да отговаря на Вашите потребности. Желаем да подобрим както удобството за ползване, така и качеството на нашето уеб представяне, като бързо и удобно Ви предложим интересни за Вас продукти и информация.

За постигането на тази цел е необходимо статистически да обхванем и анализираме потребителското поведение на нашата страница, като събраните данни се оценяват с оглед на:

 • извършване на съпоставка на рентабилност и резултати на уеб сайта ни;
 • броене на посетителите;
 • проследяване на проявения интерес, напр. към онлайн реклама на уеб сайта, програми на партньори и филиали, rich media или други специални кампании;
 • измерване на особено привлекателните за Вас сегменти от уеб сайта;
 • анализ на произхода на онлайн потребителите за локално оптимизиране на офертите ни.

 

Ние правим разлика между необработени (1) и обработени данни (2):

(1) (1) Събират се следните данни:

 • Или една „бисквитка“ (малък тестови файл, който даден уеб сайт запаметява на Вашия компютър), която съдържа информационен набор от:

- името на сървъра, който оставя „бисквитката“,

- идентификационния номер, който не е поименен, и

- срока на валидност.,

 • или мобилен идентификатор (идентификационен номер, който позволява еднозначното разпознаване на уреда),
 • както и IP адрес, който се използва за геолокализация. IP-адресът се анонимизира чрез съкращаване на последните три цифри, както и
 • всички навигационни данни, събрани във връзка с този идентификатор.

 

(2) (2) След обработване на данните се говори за обработени данни, които предоставят следната информация:

 • уникален идентификационен номер на посетителя на сайта;
 • всички digital analytics данни във връзка с този идентификатор, които да бъдат изчислени от обработващия личните данни.

Следните срокове за съхранение са в сила:

 • необработените данни се заличават шест месеца след събирането им;
 • обработените данни се съхраняват шест месеца след изтичане на срока на договора между нас и нашия доставчик.

Предоставяне на лични данни

Ние и AT Internet, в качеството му на обработващ лични данни за нас, имаме достъп до данните от digital analytics.

Чрез линка https://www.xiti.com/de/optout.aspx може да възразите срещу обработката на личните Ви данни от AT Internet.

Управление на онлайн рекламни кампании с Netzeffekt GmbH

За оптимизиране и осчетоводяване на рекламните ни кампании, както и за повторно адресиране до посетителите на нашите сайтове, фирмата, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 Мюнхен, Германия събира, съхранява и обработва по наше възложение анонимизирани нелични данни за посещението Ви. За целта понякога се инсталират „бисквитки“. Netzeffekt не може и няма да свърже данните от посещението с името Ви или с други лични данни, които сте ни предоставили.

Чрез линка https://datenschutz.netrk.net/optout може да възразите срещу обработката на личните Ви данни от Netzeffekt GmbH.

Използване на приставки от социалните медии Facebook, Twitter и XING

Нашите страници не използват приставки от социалните медии, а единствено позовавания (линкове) към съответните мрежи.

На нашата страница има препратки към следните социални мрежи/услуги:

 • Външната социална мрежа Фейсбук на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Приставките могат да бъдат разпознати по логото на Фейсбук (бяло „f“ на синя тухличка или знакът „Вдигнат палец“) или чрез обозначението „Facebook Social Plugin“. Списъкът и дизайнът на Facebook Social Plugins могат да бъдат видени на developers.facebook.com/docs/plugins/.
 • Външния доставчик Twitter на Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Разпознава се по понятия като "Twitter" или "Следвай ме", свързани със стилизирана синя птичка. Бутоните могат да бъдат видени на twitter.com/about/resources/buttons. С помощта на бутони може да споделите статия или страница от нашия уеб сайт в Twitter или да ни следвате.
 • Мрежата XING на XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Приложенията са обозначени с бутона за споделяне на XING.

В случай че се използват приложения, те стандартно не са активни и Вие трябва нарочно да ги активизирате. Препратките към функциите на съответните мрежи/услуги, Facebook, Twitter, и XING, по-специално предаването на информация и на личните данни на ползвателя, се активират не със самото посещение на страницата ни, а едва след кликване на съответната препратка. Когато кликнете тези линкове, съответните приставки на Facebook, Goolge+, Twitter и/или XING се активират и браузерът Ви осъществява пряка връзка със сървъра на съответната мрежа/услуга, т. е. с Facebook, Twitter и/или XING. Когато при посещение на нашия сайт последвате съответната препратка и с личния си потребителски акаунт се свържете със съответната мрежа/услуга, Facebook, Twitter или XING, информацията, за посещението на нашия сайт се предава на съответния доставчик, Facebook, Twitter или XING. Съответният доставчик, Facebook, Twitter, XING може да отнесе посещението към акаунта Ви. Тази информация се предава на доставчика, Facebook, Twitter, или XING и може евентуално да бъде съхранена. За да избегнете това, преди да кликнете съответния линк, трябва да напуснете акаунта си. Допълнителна информация относно съхранените данни ще намерите на следните линкове:

Дори и да не сте член на посочените социални мрежи/услуги не е изключено те, въз основа на социалните приставки, да узнаят IP-адреса Ви и евентуално да го съхранят. Подробности за целта и обхвата на обработката на данни, съхраняването и използването им от страна на Facebook, Twitter и XING, както и за Вашите права и опции за конфигуриране, ще намерите в съответните указания за защита на личните данни:

Освен това е възможно социалните приставки да бъдат блокирани за браузера Ви с помощта на добавки (аdd-ons), напр. Facebook Plugin за "Facebook Blocker", който можете да свалите от интернет. Отчасти е възможно да промените и настройките си за защита на данните, напр. на https://twitter.com/account/settings.

Отговорен по смисъла на законодателството за защитата на личните данни

Защита на данни Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Стокдорф
Германия

Служител на групата за защита на данните: Manfred Gerlach
dataprotection@webasto.com
Телефон: +49 (89) 8 57 94-0

Бюлетин

Ние разпращаме бюлетин, имейли и други електронни съобщения с рекламна информация (наричани по-долу „Бюлетин“) само със съгласие на получателя или със законно разрешение. Доколкото при регистрирането за Бюлетина неговото съдържание е конкретно описано, то това регистриране се приема за съгласие на потребителя.

Ако се регистрирате за нашия Бюлетин, ние ще използваме необходимите за това данни, или тези, които изрично сте ни съобщили, с цел да получавате редовно нашия електронен Бюлетин. Заличаването на регистрацията за Бюлетина е възможно по всяко време и се извършва или чрез съобщение на посочения по-долу контакт, или чрез предназначения за това линк в Бюлетина.

За да се регистрирате за Бюлетина е достатъчно да посочите имейла си. Регистрацията за Бюлетина ни се извършва по процедурата double-opt-in. След регистрирането си, ще получите имейл, за потвърждаване на регистрацията си. Това потвърждение е необходимо, за да не се регистрират лица под чужди имейл адреси.

Регистрацията за Бюлетина се протоколира, за да се документира процесът на регистриране в съответствие със законовите изисквания. За целта се запаметяват датата и часът на регистрацията, потвърждението й и IP-адресът.

Получаването на Бюлетина може да бъде прекратено винаги. Може да оттеглите съгласието си по всяко време. С това съгласието Ви за получаването му се заличава. В края на всеки Бюлетин е посочен линк за анулиране на абонамента.