Използване на „бисквитки“

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл с набор от данни, който се запазва на твърдия диск. Този файл с набор от данни се генерира и изпраща от уеб сървъра, с който сте свързани посредством Вашия уеб браузер (напр. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.). „Бисквитката“ дава възможност да бъдете припознати при следващото си посещение на уеб сайта, без да се налага отново да се подават вече нанесени данни. Понастоящем повечето браузери са така настроени, че автоматично приемат „бисквитките“. Вие обаче имате възможност да настроите браузера си така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни или предварително обявявани. Помощните функции на съответния браузер ще Ви предоставят информация за това. Освен това може по всяко време за изтриете „бисквитките“ от системата си (напр. в Windows Internet Explorer).

We use the following cookies:

 • tx_cookies_accepted: Is set to hide the cookie notification permanently. Lifetime: 1 year
 • tx_cookies_hidden: Is set to hide the cookie notification permanently. Lifetime: 1 year
 • atidvisitor: Is set to track the visits of a user. External provider: AT Internet. Lifetime: 8 months
 • atiduserid: Is set to track the user's behaviour on the site. External provider: AT Internet. Lifetime: 1 year
 • idrxvr: Main visitor ID (3rd-party cookie). External provider: AT Internet. Lifetime: 13 Months
 • xtan: Numeric ID, provided by the client when a user logs on to the client’s site. External provider: AT Internet. Lifetime: 1 year
 • xtant: Technical value linked to identified visitor management. External provider: AT Internet. Lifetime: 1 year
 • xtvrn: List of numsites encountered by the visitor. External provider: AT Internet. Lifetime: 10 years
 • xtidc: Visitor ID for intranet site, or when 3rd-party cookies are disabled (ex: User-agent containing safari/iPhone/iPad/iPod). External provider: AT Internet. Lifetime: 10 years
 • CONSENT: YouTube Consent Cookie. External Provider: YouTube. Lifetime: 20 years
 • PREF: Stores preferences and other information. External Provider: YouTube. Lifetime: 10 years
 • VISITOR_INFO1_LIVE: Measures bandwidth to determine whether the new or old player interface is shown. External Provider: YouTube. Lifetime: 8 months
 • YSC: Is set on pages with embedded YouTube video. External Provider: YouTube. Lifetime: Session
 • weba_dealer_locator_cookie_confirmed: Is set to hide the cookie notification permanently. Lifetime: 25 years
 • WDP_last_culture: Is set to store the locale of the user. Lifetime: 1 year
 • ASP.NET_SessionId:Session ID. Lifetime: Session
 • _gat: Used to throttle request rate. External Provider: Google. Lifetime: 1 minute
 • _ga: Used to distinguish users. External Provider: Google. Lifetime: 2 years
 • _gid: Used to distinguish users. External Provider: Google. Lifetime: 24 hours