Privatumo strategija

Link to Data Privacy Settings: You can change your Data Privacy Settings whenever needed to adapt your settings.

Įmonių grupė „Webasto“ gerbia Jūsų privatumą ir labai rimtai vertina asmens duomenų apsaugą. Norime, kad Jūs žinotumėte, kada ir kokius duomenis išsaugosime ir kaip juos naudosime. Mes ėmėmės techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

Anoniminis duomenų rinkimas

Visada galite apsilankyti asmeniniams poreikiams pritaikytose „Webasto“ įmonių grupės interneto svetainėse (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com ir www.webasto-career.com), nenurodydami, kas Jūs esate. Apsilankius mūsų svetainėje, užregistruojamas tuo metu Jūsų kompiuterio naudotas IP adresas, naršyklės tipas ir kompiuterio operacinė sistema, interneto svetainė, iš kurios Jūs apsilankėte pas mus, data, laikas ir Jūsų lankomos svetainės. Tačiau mes negalime atsekti Jūsų asmens duomenų ir net neketiname to daryti. Ši informacija yra analizuojama statistiniais tikslais. Jūs, kaip individualus vartotojas, liekate nežinomas.

Asmens duomenys

Asmens duomenys yra informacija, susijusi su Jūsų asmeniu. Tai apima tokią informaciją kaip Jūsų vardas bei pavardė, adresas, pašto adresas, telefono numeris. Tai neapima informacijos, kurios negalima tiesiogiai susieti su Jūsų tikrąja tapatybe (pavyzdžiui, buvimo svetainėje trukmė arba svetainės naudotojų skaičius). Asmens duomenis „Webasto“ grupės įmonės surenka tik tada, jei juos pateikiate mums savo iniciatyva, pavyzdžiui, užpildydami paraiškos formą, registruodamiesi dėl asmeniniams poreikiams pritaikytų paslaugų arba pateikdami paraišką įsidarbinti. Anketoje pateikti Jūsų duomenys bus saugomi tik, kai:

 • „Webasto“ vykdo Jūsų užklausą dėl pasiūlymo;
 • vykdoma naujienlaiškių prenumerata ir siunčiami naujienlaiškiai;
 • Jūsų duomenys perduodami žmogiškųjų išteklių skyriui, gavus Jūsų paraišką įsidarbinti;
 • atliekama anoniminių naudotojo duomenų analizė, siekiant plėsti ir tobulinti mūsų svetainę.

 

Už duomenų apsaugą atsakinga institucija

Duomenų apsauga Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Vokietija

Įmonių grupės duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Manfred Gerlach
dataprotection@webasto.com
Tel. +49 (89) 8 57 94-0

The use of our range of social media and map services may result in data transmissions and subsequent processing of usage data by the respective services in the U.S. The basis for any processing activities is your explicit declaration of consent which you have given via the cookie banner. Your declaration of consent justifies such data processing by way of exception and on a case-by-case basis pursuant to Art. 49 (1) lit. a GDPR. Please note that there is no data protection in the USA which would be comparable to the level in the EU and EEA. In particular, it is possible that state authorities may access your personal data on the basis of legal authorisations without us or you being informed. There are no comparable opportunities for enforcing the law of another country in the U.S. so that this does not appear promising.

Possible data transmissions exclusively take place in automated form in connection with the use of our social media offerings and Google's map services and with the help of cookies. Further details on this can be found in this data protection declaration in the sections "Use of cookies", "Google Maps map service of Google Inc." and "Use of social plug-ins from Facebook, Google+, Twitter and XING".

You can reject the use of cookies and other technologies altogether or choose individual settings. You can also revoke your consent at any time with effect for the future. Any processing carried out previously remains unaffected by a revocation. Please contact our Data Protection Officer under "dataprotection@webasto.com".

A local language version is being prepared at the moment.

Atliekama anoniminių naudotojo duomenų analizė, siekiant plėsti ir tobulinti mūsų svetainę.

Kad galėtume kuo geriau patenkinti Jūsų poreikius, mes pasiliekame teisę dalintis savo informacija apie Jūsų asmens duomenis su kitomis „Webasto“ grupės įmonėmis, mūsų įgaliotaisiais platintojais ir aptarnavimo paslaugas teikiančiais partneriais. Jei paprašysite įgaliotojo platintojo pateikti pasiūlymą per mūsų svetainę www.webasto-comfort.com, mes perduosime Jūsų asmens duomenis Jūsų pasirinktam įgaliotajam platintojui.

Gavusi teisėtą prašymą suteikti informaciją ar ištrinti duomenis, „Webasto“ gali Jums mielai padėti Jūsų vardu papildomai perduodama prašymą paslaugų teikėjui.

Draudžiama perduoti duomenis kitiems tretiesiems asmenims, nebent Jūs tam davėte vienareikšmišką sutikimą.

Saugojimo trukmė

Asmens duomenys, kurie mums buvo perduoti per mūsų svetainę, saugomi tik tol, kol bus pasiektas tikslas, kuriam jie mums buvo patikėti. Jei reikia laikytis saugojimo laikotarpių, apibrėžtų komercinėje ir mokesčių teisėje, tam tikrų duomenų saugojimo trukmė gali siekti iki 10 metų.

Jūsų teisės

Įstatymai numato Jums šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • prieigos prie saugomų Jūsų asmens duomenų teisę;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę atsisakyti;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą.

Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai kontrolės institucijai.

Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenis būtų saugomi arba jei šie duomenys pasikeitė, gavę atitinkamą nurodymą, mes inicijuosime, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ištaisyti ar užblokuoti įstatymų nustatyta tvarka. Jūsų pageidavimu gali būti suteikta nemokama informacija apie visus pas mus saugomus Jūsų asmens duomenis. Jei turėtumėte klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų rinkimu, tvarkymu ar naudojimu, taip pat norėdami gauti informaciją, ištaisyti, blokuoti ar ištrinti duomenis ir pasinaudoti kitomis teisėmis, kreipkitės į „Webasto“ grupės duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (dataprotection@webasto.com) arba rašykite atitinkamai „Webasto“ grupės įmonei.

„Slapukų“ naudojimas

Mūsų puslapiuose naudojami „slapukai“. Slapukas yra mažas duomenų rinkinys, kuris gali būti įrašomas Jūsų kietajame diske. Šį duomenų rinkinį sukuria ir Jums siunčia interneto serveris, prie kurio prisijungėte per savo žiniatinklio naršyklę (pvz., „Internet Explorer“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“). Slapukas padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai kreipiatės į tą pačią svetainę, kad Jums nereikėtų iš naujo pildyti anketos. Dauguma naršyklių šiuo metu standartiškai yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Tačiau Jūs turite galimybę savo naršyklei nustatyti kitas taisykles, kad ji juos atmestų arba paklaustų, ar sutinkate juos naudoti. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą šioje svetainėje rasite savo elektroniniame pagalbos funkcijų žinyne. Be to, Jūs bet kada galite ištrinti „slapukus“ iš savo sistemos (pvz., per „Windows Internet Explorer“).

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą svetainėje galima rasti čia.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų interneto svetainėje yra pateiktos nuorodos į kitas svetaines. Mes nekontroliuojame, ar jų operatoriai laikosi duomenų apsaugos nuostatų. Todėl turėtumėte tikrinti kiekvieną pareiškimą dėl asmens duomenų apsaugos. Mes taip pat neatsakome už šių svetainių turinio teisėtumą. Todėl neprisiimame jokios atsakomybės už kitų interneto svetainių turinį.

„AT Internet“ pranešimai apie duomenų apsaugą

Norėdami pasiekti pirma minėtą tikslą, mums reikia statistiškai registruoti ir analizuoti mūsų svetainės naudotojų elgesį, todėl surinktus duomenis analizuojame siekdami:

 • palyginti mūsų svetainių veiklos ar pelningumo rodiklius,
 • skaičiuoti lankytojus,
 • stebėti informacijos apie, pvz., internetines reklamas, partnerių ir susijusias programas, raiškiosios medijos turinį ar specialias kampanijas, paskelbtas svetainėje, imlumą,
 • įvertinti svetainės sritis, kurios Jums yra ypač patrauklios,
 • nustatyti interneto naudotojų kilmę, kad galėtume optimizuoti vietos pasiūlą.

Mes išskiriame neapdorotus duomenis (1) ir apdorotus duomenis (2):

(1) renkami šie duomenys:

 • slapukas (tai yra duomenų rinkinys, kurį sukuria svetainė ir įrašo į Jūsų kompiuterį), kuriame yra ši informacija:
  • serverio, kuris išsaugojo slapuką, pavadinimas,
  • bevardis identifikavimas unikalaus numerio forma,
  • galiojimo laikas.
 • arba mobilusis identifikatorius (unikalus numeris, leidžiantis vienareikšmiškai identifikuoti kompiuterį).
 • ir IP adresas, naudojamas geografinei vietai nustatyti. IP adresas yra anoniminis, nes jis trumpinamas trim paskutiniais skaitmenimis.
 • visi naršymo duomenys, surinkti atsižvelgiant į šiuos identifikatorius.

(2) Apdorojus neapdorotus duomenis mes kalbame apie apdorotus duomenis, kurie suteikia tokią informaciją:

 • unikalų lankytojo identifikacijos numerį
 • visus skaitmeninės analizės duomenis kartu su šiuo identifikatoriumi, kuriuos apskaičiuoja duomenų tvarkytojas.

Galioja šie saugojimo laikotarpiai:

 • neapdoroti duomenys bus ištrinti po šešių mėnesių nuo jų surinkimo.
 • apdoroti duomenys saugomi sutarties tarp mūsų ir mūsų paslaugų teikėjo galiojimo laikotarpiu ir dar šešis mėnesius, jam pasibaigus.

Asmens duomenų perdavimas

Mes ir „AT Internet“, kaip mūsų duomenų tvarkytojas, turime prieigą prie skaitmeninės analizės duomenų.

Atsisakyti „AT Internet“ atliekamo duomenų tvarkymo galite paspaudę nuorodą: http://www.xiti.com/de/optout.aspx.

Interneto reklamos priemonių valdymas su „Netzeffekt GmbH“

Siekdami optimizuoti ir vesti mūsų reklamos priemonių apskaitą bei didinti mūsų svetainių patrauklumą savo lankytojams, įgaliojome taip pat ir bendrovę „Netzeffekt GmbH“, Theresienhöhe 28, 80339 Miunchenas, Vokietija, rinkti, saugoti ir apdoroti anoniminius, neasmeninio pobūdžio duomenis apie Jūsų apsilankymą mūsų svetainėse.

Šiais tikslais kartais naudojami slapukai. Turėdama duomenis apie Jūsų lankomumą, bendrovė „Netzeffekt“ negali atsekti Jūsų pavardės ar bet kokių kitų asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikėte mums, ir negalės to padaryti.

Atsisakyti „Netzeffekt GmbH“ atliekamo duomenų tvarkymo galite paspaudę nuorodą: http://datenschutz.netrk.net/optout

Socialinių „Facebook“, „Google+“, „Twitter“ ir „XING“ papildinių naudojimas

Savo svetainėse nenaudojame socialinių papildinių, pateikiame tik nuorodas į atitinkamus tinklus.

Mūsų svetainėje yra nuorodos į šiuos socialinius tinklus ar paslaugas:

 • Išorinis socialinis tinklas „Facebook“, priklausantis įmonei „Facebook Inc.", 1601 S. California Ave, Palo Altas, CA 94304, JAV. Papildiniai atpažįstami pagal vieną iš „Facebook“ logotipų (baltos spalvos raidė „f“ ant mėlynos plytelės arba „iškelto nykščio" ženklas) arba pažymėti formuluote „Facebook socialinis papildinys". „Facebook“ socialinių papildinių sąrašą ir jų išvaizdą galima peržiūrėti adresu developers.facebook.com/plugins.
 • Išorinis socialinis tinklas „Google+“, priklausantis įmonei „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntin Vju, CA 94043, JAV. Papildiniai mūsų svetainėje yra pažymėti „Google +“ logotipu arba prierašu „+1“.
 • Išorinė paslaugų tarnyba „Twitter“, priklausanti įmonei „Twitter“, 795 Folsom St., Suite 600, San Fransiskas, CA 94107, JAV. Jie atpažįstami iš tokių sąvokų kaip „Twitter“ arba „Sekimas“, kartu su stilizuotu mėlynu paukščiu. Mygtukus galima peržiūrėti adresu twitter.com/about/resources/buttons. Naudodami mygtukus, galite dalintis mūsų svetainėje skelbiama informacija arba mūsų svetainės puslapiais „Twitter“ tinkle arba sekti mus „Twitter“.
 • Tinklas „XING“, priklausantis įmonei „XING AG“, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburgas. Papildiniai pažymėti mygtuku „XING“ dalijimosi mygtuku.

Jei naudojami papildiniai, jie paprastai būna išjungti, ir Jūs patys juos turite pajungti. Funkcijos, priskirtos nuorodoms į atitinkamus tinklus ar paslaugas („Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „XING“), ir visų pirma informacijos ir naudotojo duomenų perdavimo funkcijos, neaktyvuojamos automatiškai vien tik apsilankius mūsų svetainėje, jas galima pajungti tik paspaudus atitinkamas nuorodas. Paspaudus šias nuorodas įjungiami „Facebook“, „Goolge +“, „Twitter“ ir (arba) „XING“ papildiniai, ir Jūsų naršyklė tiesiogiai prisijungia prie atitinkamo tinklo ar paslaugos, t. y. „Facebook“, „Google+“, „Twitter“ ir (arba) „XING“, serverių. Jei Jūs apsilankę mūsų svetainėje atsidarysite nuorodas ir prisijungsite prie atitinkamo tinklo ar paslaugos („Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „XING“) asmeninės vartotojo paskyros, informacija apie tai, kad Jūs apsilankėte mūsų svetainėje, bus perduota atitinkamam operatoriui („Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „XING“). Iš apsilankymo svetainėje operatorius („Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „XING“) gali atpažinti Jūsų asmeninę vartotojo paskyrą. Ši informacija perduodama operatoriui („Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „XING“) ir ten prireikus saugoma. Norėdami to išvengti, prieš atsidarydami nuorodą turite atsijungti nuo savo paskyros. Papildomą informaciją apie saugomą informaciją galite rasti paspaudę šias nuorodas:

Net jei nesate vieno/-s iš minėtų socialinių tinklų/ paslaugų narys, yra tikimybė, kad jie per socialinį papildinį sužinos ir reikiamu atveju išsaugos Jūsų IP adresą. Išsamesnę informaciją apie „Facebook“, „Google+“, „Twitter“ ir „XING“ duomenų tvarkymą, rinkimą ir naudojimą bei atitinkamas Jūsų teises ir pasirinkimo galimybes rasite šiuose pranešimuose apie duomenų apsaugą:

Be to, turite galimybę blokuoti socialinius papildinius naudodami savo naršyklės priedus, pvz., „Facebook“ papildinį galite blokuoti „Facebook Blocker“ programėlės pagalba, kurią galite atsisiųsti iš interneto. Taip pat galite pakeisti dalį savo privatumo nustatymų, pvz., paspaudę nuorodą https://twitter.com/account/settings.

Naujienlaiškis

Mes siunčiame naujienlaiškius, el. laiškus ir kitus elektroninius pranešimus su reklamine informacija (toliau – Naujienlaiškis) tik gavę gavėjų sutikimą arba teisėtą leidimą. Jei naujienlaiškių registracijos metu konkrečiai apibūdinamas jų turinys, tai naudotojas duoda sutikimą tik tokio pobūdžio informacijai.

Jei užsiprenumeruosite mūsų naujienlaiškį, mes naudosime būtinus tam duomenis arba duomenis, kuriuos Jūs mums pateiksite, kad galėtume Jums el. paštu reguliariai siųsti naujienlaiškius. Nutraukti naujienlaiškių prenumeratą galima bet kuriuo metu, ir tai atlikti galima išsiunčiant pranešimą toliau nurodytu kontaktiniu adresu arba pasinaudojant specialia naujienlaiškio nuoroda.

Norint užsiprenumeruoti naujienlaiškį, pakanka įvesti savo el. pašto adresą. Mūsų naujienlaiškio registracija vyksta vadinamo dvigubo pasirinkimo („double-opt-in“) būdu. Tai reiškia, kad užsiregistravę gausite el. laišką su prašymu patvirtinti savo registraciją. Šis patvirtinimas yra būtinas, kad niekas negalėtų užsiregistruoti kitų asmenų el. pašto adresais.

Naujienlaiškio prenumerata registruojama, kad būtų galima įrodyti, kad registracijos procesas vyko įstatymų nustatyta tvarka. Turi būti išsaugomi prisijungimo ir patvirtinimo laikas ir IP adresas.

Jūs bet kuriuo metu galite nutraukti mūsų naujienlaiškių prenumeratą, t. y. atšaukti savo sutikimą. Nustoja galioti ir Jūsų sutikimas dėl jų siuntimo. Naujienlaiškių atšaukimo nuorodą galite rasti kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje.

Klausimai ir komentarai

Jei turite klausimų, pasiūlymų ar komentarų dėl duomenų apsaugos, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos priežiūros pareigūną el. paštu (dataprotection@webasto.com).

Dėl greito naujų interneto technologijų vystymosi laikas nuo laiko būtina koreguoti mūsų privatumo politiką (Privacy Policy). Tokiais atvejais visada Jus informuosime.