Privacybeleid

De ondernemingen van de Webasto-groep respecteren uw privacy en nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die waarborgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

Anonieme gegevensverzameling

U kunt de niet-gepersonaliseerde websites van de Webasto-groep (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com en www.webasto-career.com) in principe bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent. Bij het bezoeken van ons internetaanbod worden het huidige door uw PC gebruikte IP-adres vastgelegd, het browsertype en het besturingssysteem van uw PC, de website waarvan u ons komt bezoeken, datum, tijd en de door u bezochte websites. Daarmee is het voor ons echter niet mogelijk om persoonsgegevens te achterhalen en dit is ook niet onze intentie. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geëvalueerd. U blijft hierbij als individuele gebruiker anoniem.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie die uw persoon betreffen. Daarbij horen gegevens als uw naam, adres, postadres, telefoonnummer. Informatie die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verbinding gebracht kan worden (zoals de verblijfsduur op de website of het aantal gebruikers van de website) vallen daar niet onder. Persoonsgegevens worden door de ondernemingen van de Webasto-groep slechts verzameld als u ons deze meedeelt uit eigen beweging, bijvoorbeeld bij het invullen van een registratieformulier, bij het registreren voor gepersonaliseerde diensten of bij het toesturen van een sollicitatie. Uw in het formulier ingevoerde gegevens worden slechts voor de volgende doeleinden opgeslagen:

 • Afhandelen van uw offerte-aanvraag door Webasto
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief en toesturen van de nieuwsbrief
 • Doorgifte van uw gegevens in het kader van een sollicitatie aan de verantwoordelijke personeelsafdeling
 • Analyse van geanonimiseerde gebruikersgegevens om onze website uit te breiden en te verbeteren

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij behouden ons voor uw gegevens door te geven aan andere ondernemingen van de Webasto-groep, onze gecontracteerde dealers en servicepartners om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Als u via onze website https://www.webasto-comfort.com, een offerte van een dealer aanvraagt geven wij de door u ingevoerde persoonsgegevens door aan de door u geselecteerde dealer.

In het kader van een gerechtvaardigd informatieverzoek c.q. verzoek op wissing kan Webasto u vanzelfsprekend ondersteunen doordat wij het verzoek ook namens u aan de dienstverlener doorgeven.

En doorgifte van de gegevens aan overige derden is uitgesloten, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Duur van de opslag

Persoonsgegevens die ons via onze website zijn medegedeeld worden slechts zolang opgeslagen tot aan het doel is voldaan waarvoor ons deze zijn toevertrouwd. Indien handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen moeten worden nageleefd kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

Uw rechten

Uw wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • Recht op toegang tot uw opgeslagen gegevens;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op wissing;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U kunt op elk moment uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u met de opslag van uw persoonsgegevens niet meer akkoord bent of deze onjuist zijn geworden zullen wij naar aanleiding van een desbetreffende instructie in het kader van de wettelijke bepalingen zorgen voor het wissen, rectificeren of blokkeren van uw gegevens. Op verzoek krijgt u kosteloos inlichtingen over alle persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Voor vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor inlichtingen, rectificatie , blokkering of wissing van gegevens alsook het gebruik van overige rechten kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Webasto-groep (dataprotection@webasto.com) of schriftelijk met de desbetreffende onderneming van de Webasto-groep.

Gebruik van “cookies”

Op onze websites worden “cookies” gebruikt. Een cookie is een kleine gegevensset dat op uw harde schijf kan worden opgeslagen. Deze gegevensset wordt aangemaakt door de webserver waarmee u via uw webbrowser (bv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) verbinding hebt gemaakt en wordt dan naar u gestuurd. Door het cookie kunt u bij het bezoeken van de website herkend worden, zonder dat gegevens die u al eerder ingevoerd heeft nogmaals ingevoerd hoeven te worden. De meeste browsers zijn momenteel standaard zo ingesteld dat deze cookies automatisch accepteren. U heeft echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of dat deze vooraf gemeld worden. Informatie hierover vindt u via de hulpfunctie van de door u gebruikte browser. Daarnaast kunt u cookies ook op elk moment op uw systeem (bv. in Windows Internet Explorer) wissen.

We use the following cookies:

 • idrxvr: Main visitor ID (3rd-party cookie). Lifetime: 13 Months
 • xtan: Numeric ID, provided by the client when a user logs on to the client’s site. Lifetime: 1 year
 • xtant: Technical value linked to identified visitor management. Lifetime: 1 year
 • xtvrn: List of numsites encountered by the visitor. Lifetime: 10 years
 • xtidc: Visitor ID for intranet site, or when 3rd-party cookies are disabled (ex: User-agent containing safari/iPhone/iPad/iPod). Lifetime: 10 years

Links naar andere websites

Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben geen invloed op de naleving van bepalingen inzake gegevensbescherming door hun beheerders. Daarom moet u de afzonderlijk aangeboden privacyverklaringen apart controleren. Ook hebben wij geen invloed op de rechtmatigheid van de inhoud van die websites. Daarom wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites af.

 

AT Internet privacyverklaring

Wij gebruiken een oplossing van AT Internet voor de gebruiksanalyse van onze website. Doel is om onze website zo vorm te geven dat deze optimaal aan uw behoeftes is aangepast. Wij willen zowel de gebruikersvriendelijkheid alsook de kwaliteit van ons webaanbod verbeteren en u de voor u interessante producten en informatie tijdig en klantvriendelijk presenteren.

Om aan het bovengenoemde doel te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het gebruikersgedrag op onze website statistisch te registreren en te analyseren waarvoor wij de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden evalueren:

 • Uitvoeren van performance- of rendabiliteitsvergelijkingen van onze websites,
 • Tellen van bezoekers,
 • Tracking van de kennisneming van bv. op de website geplaatste online-reclame, partner- en affiliate-programma's, rich-media-inhoud of bijzondere campagnes,
 • Meten van de voor u met name aantrekkelijke onderdelen van de website,
 • Evalueren van de herkomst van onlinegebruikers voor de lokale optimalisatie van ons aanbod.

Wij maken verschil tussen ruwe gegevens (1) en verwerkte gegevens (2):

(1) De volgende gegevens worden verzameld:

 • Ofwel een cookie (dit is een klein tekstbestand dat van een website op uw computer wordt opgeslagen) dat meervoudige informatie bevat:

- De naam van de server die de cookie plaatste,

- Een naamloze identificatie in de vorm van een uniek nummer,

- Een vervaldatum.

 • Ofwel een mobiele identifier (dit is een uniek nummer dat het mogelijk maakt om het toestel duidelijk te identificeren)
 • En het IP-adres dat voor de geolokalisatie wordt gebruikt. Het IP-adres wordt door het afbreken van de laatste drie cijfers geanonimiseerd.
 • Alle navigatiegegevens die met betrekking tot deze identifier worden verzameld.

(2) (2) Na verwerking van de ruwe gegevens is sprake van verwerkte gegevens die de volgende informatie ter beschikking stelt:

 • Unique Visitor ID,
 • Alle Digital Analytics-gegevens in verband met deze identifier die door de verwerker worden berekend.

De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

 • De ruwe gegevens worden zes maanden na hun verzameling gewist.
 • De verwerkte gegevens worden voor de looptijd van het contract tussen ons en onze aanbieder en voor een periode van zes maanden na afloop van het contract opgeslagen.

Doorgifte van de persoonsgegevens

Wij en AT Internet, als onze verwerker, hebben toegang tot de Digital Analytics-gegevens.

U kunt de gegevensverwerking door AT Internet met een klik op de volgende link weigeren: https://www.xiti.com/de/optout.aspx

Beheer van online-reclamemaatregelen met Netzeffekt GmbH

Voor de optimalisatie en afrekening van onze reclamemaatregelen en om terugkerende bezoekers op onze internetsites goed aan te kunnen spreken verzamelt, slaat op en verwerkt ook, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 München, Duitsland in opdracht van ons geanonimiseerde niet-persoonsgegevens over uw bezoek. Hiervoor worden soms cookies gebruikt. Netzeffekt kan en zal deze bezoekersgegevens niet met uw naam of andere persoonsgegevens die u ons heeft gegeven verbinden.

U kunt de gegevensverwerking door Netzeffekt GmbH met een klik op de volgende link weigeren:

https://datenschutz.netrk.net/optout

Google Analytics privacy notice

This website uses Google Analytics, a Web analysis service of Google Inc. („Google“). Google Analytics implements so-called cookies, text files that are stored on your computer and facilitate analysis of your usage of the website. The information concerning your usage of this website generated by the cookie are generally transmitted to a Google server in the US and stored there. 

However, in the event of the activation of the IP anonymization at this website, your IP address will be previously abbreviated within all member states of the European Union or in other states that are contracting parties to the Agreement of the European Economic Area. Only in exceptional cases shall the full IP address be transmitted to a Google server in the US and abbreviated there. Upon assignment by the operator of this website, Google will make use of this information to evaluate your usage of this website, to compile reports about the website activities and to provide other services to the operator of this website in conjunction with the usage of the website and other Internet usage. 

The IP address transmitted from your browser in the context of Google Analytics will not be combined with other data compiled by Google. You can prevent the storage of cookies by applying the appropriate setting of your browser software, but we do want to inform you that in this case you may not be able to make comprehensive use of all functions of this website. Furthermore, you can prevent the collection of the data generated by the cookie as related to your usage of the website (incl. your IP address) transmitted to Google as well as the processing of this data by Google by using this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl to download and install the available browser plugin.  

You may find more detailed information on terms of use and data privacy at  https://www.google.com/analytics/terms/nl.html and/or at https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We would like to point out that at this website Google Analytics has been expanded to include the code ”gat._anonymizeIp();“ to guarantee an anonymized collection of IP addresses (so-called IP masking).

We use the following Google Analytics cookies:

 • __utma 2 years from set/update Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmt 10 minutes Used to throttle request rate.
 • __utmb 30 mins from set/update Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmc End of browser session Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.
 • __utmz 6 months from set/update Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmv 2 years from set/update Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

To opt-out of Google Analytics tracking

You can opt-out of having making your site activity available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (gtag.js, ga.js, analytics.js, and dc.js) that is running on websites from sharing information with Google Analytics about visit activity.

Using the Google Analytics opt-out browser add-on will not prevent site owners from using other tools to measure site analytics. It does not prevent data from being sent to the website itself or in other ways to web analytics services.

Gebruik van social plug-ins van Facebook, Google+, Twitter en XING

Wij gebruiken op onze website geen social plug-ins maar uitsluitend links naar de desbetreffende netwerken.

Op onze website zijn er links naar de volgende sociale netwerken / diensten:

 • Het externe sociale netwerk Facebook van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logos (witte “f” op blauwe tegel of een “duim omhoog”-symbool) of zijn met de toevoeging “Facebook Social Plugin” gemarkeerd. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins zijn te vinden op developers.facebook.com/plugins.
 • Het externe sociale netwerk “Google+” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De plug-ins zijn in het kader van onze website kenbaar gemaakt door het Google+-logo of de toevoeging “+ 1”.
 • De externe dienst Twitter van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Zij zijn te herkennen aan begrippen als “Twitter” en “Volgen” in combinatie met een gestileerde blauwe vogel. De buttons zijn te vinden op twitter.com/about/resources/buttons. Met behulp van de knoppen is het mogelijk om een bijdrage of een pagina van onze website op Twitter te delen of om ons bij Twitter te volgen.
 • Het netwerk XING van XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland. De plug-ins zijn gekenmerkt door de XING share-button.

 

Indien plug-ins gebruikt zouden worden, zijn deze standaard gedeactiveerd en moeten door u uitdrukkelijk worden geactiveerd. De aan de links naar de desbetreffende netwerken/diensten (Facebook, Google+, Twitter, XING) toegewezen functies, met name de doorgifte van informatie en gebruikersgegevens, worden niet al actief door het bezoeken van onze website maar pas door een klik op de desbetreffende links. Als deze links door een klik worden bezocht, worden de plug-ins van Facebook, Google+, Twitter en /of XING geactiveerd en uw browser maakt een directe verbinding met de servers van het/de desbetreffende netwerk/dienst, d.w.z. van Facebook, Google+, Twitter en /of XING. Indien u tijdens het bezoek van onze website de links bezoekt en via uw persoonlijke gebruikersaccount bij het/de desbetreffende netwerk/dienst (Facebook, Google+, Twitter, XING) ingelogd bent, zal de informatie dat u onze website heeft bezocht doorgestuurd worden aan de desbetreffende aanbieder (Facebook, Google+, Twitter, XING). Het bezoek van de website kan de desbetreffende aanbieder (Facebook, Google+, Twitter, XING) koppelen aan uw account. Deze informatie wordt aan de aanbieder (Facebook, Google+, Twitter, XING) doorgegeven en daar eventueel opgeslagen. Om dit te voorkomen moet u zich voor de klik op de link uitloggen uit uw account. Aanvullende informatie over de opgeslagen informatie is te vinden onder de volgende links:

 

Ook al bent u geen lid van een van de genoemde sociale netwerken/diensten bestaat de mogelijkheid dat deze via het social plug-in uw IP-adres te weten komen en eventueel opslaan. Details over doel en omvang van de verwerking, de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook, Google+, Twitter en XING en uw desbetreffende rechten en instellingsopties kunt u vinden in de desbetreffende privacyverklaringen:

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om social plug-ins met behulp van add-ons voor uw browser te blokkeren, bv. het Facebook plug-in met de “Facebook Blocker” die u van het internet kunt downloaden. Deels kunt u ook uw privacyinstellingen veranderen, bv. op https://twitter.com/account/settings.

Nieuwsbrieven

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische notificaties met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen na toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien in het kader van de aanmelding voor een nieuwsbrief de inhoud concreet wordt omschreven is die voor de toestemming van de gebruiker doorslaggevend.

Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt gebruiken wij de daarvoor noodzakelijke of apart door u meegedeelde gegevens om u regelmatig onze nieuwsbrief per mail toe te sturen. Het afmelden van de nieuwsbrief is altijd mogelijk en kan of door een bericht naar het onderaan omschreven contact worden gedaan of via een daartoe bedoelde link in de nieuwsbrief.

Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende als u uw e-mailadres opgeeft. De aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt volgens de zogeheten double-opt-in-procedure. D.w.z.: U ontvangt na de aanmelding een e-mail waarin u gevraagd wordt om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand met e-mailadressen van anderen kan aanmelden.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldproces volgens de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Hierbij hoort ook het opslaan van de tijdstippen van aanmelden en bevestigen alsook het IP-adres.

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen, dus uw toestemming intrekken. Daarmee vervallen gelijktijdig uw toestemmingen voor het verzenden ervan. Een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief.

 

Vragen en commentaren

Voor vragen, suggesties of commentaren over het thema gegevensbescherming kunt u contact opnemen per e-mail met onze functionaris voor gegevensbescherming (dataprotection@webasto.com).

De snelle ontwikkeling van nieuwe internettechnologieën maken van tijd tot tijd aanpassingen aan onze privacyverklaring / privacy policy noodzakelijk. Op deze plek wordt u over vernieuwingen geïnformeerd.

Verantwoordelijke instantie als bedoeld in de wetgeving gegevensbescherming

Data Protection Webasto Group

Webasto SE

Kraillinger Straße 5

82131 Stockdorf

Duitsland

Group Data Protection Officer: Reinhard Bersch

dataprotection@webasto.com

Telefoon: +49 (89) 8 57 94-0