Zásady ochrany osobních údajů

Podniky skupiny Webasto respektují Vaše soukromí a ochranu Vašich osobních údajů berou velmi vážně. Chtěli bychom, abyste věděli, kdy a jaké osobní údaje ukládáme a jak je používáme. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zajistí, že budou dodrženy předpisy o ochraně osobních údajů.

Anonymní sběr osobních údajů

Můžete navštívit nepersonalizované webové stránky skupiny Webasto (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com a www.webasto-career.com), aniž byste nám museli sdělit, kdo jste. Když navštívíte naši internetovou nabídku, zaprotokoluje se IP adresa používaná aktuálně Vaším osobním počítačem, typ prohlížeče a operační systém Vašeho osobního počítače, dále pak webová stránka, z níž jste nás navštívili, datum a čas a Vámi navštívené webové stránky. Avšak nemůžeme a také nemáme v úmyslu zpětně zjistit Vaše osobní údaje. Tyto informace budou vyhodnoceny pro statistické účely. Vy zůstanete jako jednotlivý uživatel anonymní.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou definovány jako údaje, které se týkají Vaší osoby. Patří sem takové údaje, jako je Vaše jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo. Informace, které není možné přímo spojit s Vaší skutečnou identitou (jako například doba, po kterou se zdržíte na webové stránce nebo počet uživatelů webové stránky), mezi tyto osobní údaje nepatří. Podniky skupiny Webasto shromažďují osobní údaje pouze tehdy, pokud nám je sami ze své vůle sdělíte, například při vyplňování přihlašovacího formuláře, při registraci pro účely poskytování personalizovaných služeb nebo při zaslání žádosti o zaměstnání. Vaše osobní údaje uvedené ve formuláři budou ukládány pouze k níže uvedeným účelům:

 • vyhovění Vaší žádosti o nabídku ze strany společnosti Webasto,
 • přihlášení k odběru novinek a zasílání novinek (newsletter),
 • předávání Vašich osobních údajů v rámci žádosti o zaměstnání příslušnému osobnímu oddělení,
 • analýza anonymizovaných uživatelských údajů pro účely rozšíření a zlepšování naší webové stránky.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Vyhrazujeme si právo předávat Vaše osobní údaje ostatním podnikům skupiny Webasto, našim autorizovaným prodejcům a servisním partnerům, aby Vám mohli poskytovat optimální servis. Pokud si prostřednictvím naší webové stránky https://www.webasto-comfort.com, vyžádáte nabídku některého prodejce, předáme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, Vámi vybranému prodejci.
V rámci oprávněné žádosti o informaci, popř. vymazání dat Vám bude naše společnost samozřejmě nápomocna tak, že žádost navíc zašle Vaším jménem poskytovateli služeb.
Předání Vašich osobních údajů jiným třetím osobám je vyloučeno, ledaže byste k tomu dali svůj výslovný souhlas.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám sdělili prostřednictvím naší webové stránky, budou uchovávány pouze po takovou dobu, která je nezbytná ke splnění účelu, pro který jste nám své údaje svěřili. Pokud musí být dodrženy právní lhůty pro uchování údajů pro obchodní a daňové účely, může činit doba uchování určitých osobních údajů až 10 let.

Vaše práva

Vaše zákonná práva v oblasti zpracování osobních údajů jsou uvedena v přehledu níže:

 • přístupová práva k Vašim uloženým osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na vymazání;
 • právo podat námitku;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Máte právo podat u příslušného kontrolního úřadu stížnost.

Pokud již nebudete souhlasit s uložením svých osobních údajů nebo pokud by již tyto údaje nebyly pravdivé, zajistíme na základě příslušného pokynu v rámci zákonných ustanovení vymazání, opravu nebo zablokování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost Vás budeme bezplatně informovat o všech osobních údajích, které jsme o Vás nashromáždili. Pokud budete mít dotazy týkající se sběru, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, budete-li požadovat informace, opravu nebo zablokování či vymazání osobních údajů a v případě otázek ohledně užívání dalších práv se prosím obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Webasto (dataprotection@webasto.com) nebo zašlete písemný dotaz příslušnému podniku skupiny Webasto.

Používání "cookies"

Na našich stránkách používáme soubory označované jako "cookies". Jedná se o malý soubor, který může být uložen na pevném disku Vašeho počítače. Tento soubor vytváří webový server, s nímž jste prostřednictvím svého prohlížeče (např. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) navázali spojení, a poté Vám jej pošle. Díky tomuto souboru cookie můžete být při opětném navštívení stránky identifikováni, aniž byste museli znovu zadávat údaje, které jste již jednou zadali. Většina prohlížečů je v současné době standardně nastavena tak, že soubory cookies automaticky akceptují. Máte ale možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby cookies nebo jejich předchozí oznámení odmítal. Příslušné informace získáte pomocí funkce nápovědy Vašeho prohlížeče. Kromě toho můžete cookies kdykoli ze svého systému (např. v prohlížeči Windows Internet Explorer) vymazat.

Další informace o používání cookies na webových stránkách naleznete zde.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše online nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, jak jejich provozovatelé dodržují předpisy o ochraně osobních údajů. Proto byste měli zvlášť zkontrolovat jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Rovněž nemáme žádný vliv na zákonnost obsahů těchto webových stránek. Z toho důvodu odmítáme jakoukoli odpovědnost za obsahy jiných webových stránek.

Informace společnosti AT Internet o ochraně osobních údajů

Používáme řešení společnosti AT Internet pro analýzu naší webové stránky. Cílem je koncipovat naši webovou stránku tak, aby co nejlépe vyhovovala Vašim potřebám. Rádi bychom zlepšili jak uživatelský komfort, tak i kvalitu naší webové nabídky a nabídli Vám včas a příjemnou formou produkty a informace, které by pro Vás mohly být zajímavé.

Abychom mohli uskutečnit výše uvedený cíl, je nutné provádět statistické vyhodnocení a analýzu chování uživatelů na naší webové stránce. K tomu potřebujeme shromážděné údaje vyhodnotit pro tyto účely:

 • porovnávání performance nebo rentability našich webových stránek,
 • počítání návštěvnosti,
 • sledování, jak návštěvníci sledují online reklamu na webové stránce, programy partnerů a poboček, obsahy rich medií nebo zvláštních kampaní,
 • měření částí webové stránky, které jsou pro Vás zvláště atraktivní,
 • vyhodnocení původu online uživatelů pro účely lokální optimalizace naší nabídky.

Rozlišujeme mezi surovými (nezpracovanými) daty (1) a zpracovanými daty (2):

(1) Shromažďujeme tyto údaje:

 • Buď soubor cookie (jedná se o malý textový soubor, který se z webové stránky uloží ve Vašem počítači), který obsahuje několik informací:

- název serveru, který soubor cookie uložil,

- identifikace bez použití jména ve formě jedinečného čísla,

- datum ukončení platnosti;

 • nebo mobilní identifikační kód (jedná se o jedinečné číslo, které umožňuje jednoznačně identifikovat přístroj),
 • a IP adresa, která se používá pro geografickou lokalizaci. IP adresa je anonymizována zkrácením posledních tří číslic.
 • Všechny navigační údaje, které jsou shromážděny k tomuto identifikačnímu kódu.

(2) Po zpracování surových dat mluvíme o zpracovaných údajích, které poskytují následující informace:

 • identifikační číslo Unique Visitor ID,
 • všechna digitální analytická data ve spojení s tímto identifikačním kódem, která zpracovatel vypočítal.

Doby uchování osobních údajů:

 • Surová data jsou vymazána za šest měsíců po jejich získání.
 • Zpracovaná data se uchovávají po dobu platnosti smlouvy mezi námi a naším poskytovatelem a po dobu šesti měsíců.

Předávání osobních údajů

My a společnost AT Internet, která je zpracovatelem našich údajů, máme přístup k digitálním analytickým údajům.

Proti zpracování údajů společností AT Internet můžete podat protest na níže uvedeném odkazu:

https://www.xiti.com/de/optout.aspx

Řízení online propagace se společností Netzeffekt GmbH

Pro účely optimalizace a evidence našich reklamních opatření a proto, aby bylo možné znovu oslovit návštěvníky našich internetových stránek, shromažďuje, ukládá a zpracovává také společnost, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 Mnichov, Německo z našeho pověření anonymizované údaje o Vaší návštěvě stránek, které nejsou osobními údaji. Příležitostně se používají soubory cookies. Společnost Netzeffekt nemůže a nebude tato data o návštěvnících stránek spojovat s Vaším jménem nebo jinými osobními údaji, které jste nám sdělili.

Proti zpracování údajů společností Netzeffekt GmbH můžete podat protest na níže uvedeném odkazu:

https://datenschutz.netrk.net/optout

Google Analytics privacy notice

This website uses Google Analytics, a Web analysis service of Google Inc. („Google“). Google Analytics implements so-called cookies, text files that are stored on your computer and facilitate analysis of your usage of the website. The information concerning your usage of this website generated by the cookie are generally transmitted to a Google server in the US and stored the

However, in the event of the activation of the IP anonymization at this website, your IP address will be previously abbreviated within all member states of the European Union or in other states that are contracting parties to the Agreement of the European Economic Area. Only in exceptional cases shall the full IP address be transmitted to a Google server in the US and abbreviated there. Upon assignment by the operator of this website, Google will make use of this information to evaluate your usage of this website, to compile reports about the website activities and to provide other services to the operator of this website in conjunction with the usage of the website and other Internet usage.

The IP address transmitted from your browser in the context of Google Analytics will not be combined with other data compiled by Google. You can prevent the storage of cookies by applying the appropriate setting of your browser software, but we do want to inform you that in this case you may not be able to make comprehensive use of all functions of this website. Furthermore, you can prevent the collection of the data generated by the cookie as related to your usage of the website (incl. your IP address) transmitted to Google as well as the processing of this data by Google by using this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de to download and install the available browser plugin.

You may find more detailed information on terms of use and data privacy at  https://www.google.com/analytics/terms/de.html and/or at https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We would like to point out that at this website Google Analytics has been expanded to include the code ”gat._anonymizeIp();“ to guarantee an anonymized collection of IP addresses (so-called IP masking).

We use the following Google Analytics cookies:

 • __utma 2 years from set/update Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmt 10 minutes Used to throttle request rate.
 • __utmb 30 mins from set/update Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmc End of browser session Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.
 • __utmz 6 months from set/update Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmv 2 years from set/update Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

To opt-out of Google Analytics tracking

You can opt-out of having making your site activity available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (gtag.js, ga.js, analytics.js, and dc.js) that is running on websites from sharing information with Google Analytics about visit activity.

Using the Google Analytics opt-out browser add-on will not prevent site owners from using other tools to measure site analytics. It does not prevent data from being sent to the website itself or in other ways to web analytics services.

Používání sociálních pluginů Facebooku, Google+, Twitteru a XING

Na našich webových stránkách nepoužíváme žádné sociální pluginy, ale pouze odkazy (linky) na příslušné sociální sítě.

Na našich webových stránkách se nacházejí odkazy na tyto sociální sítě nebo služby:

 • Externí sociální síť Facebook společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy (zásuvné moduly) lze identifikovat podle některého loga společnosti Facebook (bílé písmeno „f“ na modrém pozadí nebo ikona „palec nahoru“) nebo podle označení „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled facebookových social plugins najdete zde: developers.facebook.com/plugins.
 • Externí sociální síť „Google+“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pluginy jsou označeny na naší webové stránce logem Google+ nebo symbolem „+ 1”.
 • Externí služba Twitter společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy jsou vázány na slova jako "Twitter" nebo "Sleduj", spojené se stylizovaným modrým ptákem. Tlačítka si můžete prohlédnout na twitter.com/about/resources/buttons. Za pomoci tlačítka je možné sdílet příspěvek nebo stránku našeho webu nebo nás sledovat na Twitteru.
 • Síť XING společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Pluginy jsou označeny tlačítkem XING Share.

Pokud by byly použity pluginy, jsou standardně způsobem deaktivovány a musíte je výslovně aktivovat. Funkce, které jsou přiřazeny k odkazům na danou sociální síť nebo službu (Facebook, Google+, Twitter, XING), zejména předávání informací a uživatelských dat, se neaktivují pouhým navštívením naší webové stránky, ale teprve kliknutím na příslušné odkazy. Jestliže kliknete na tyto odkazy, aktivují se pluginy Facebooku, Goolge+, Twitteru nebo XING a Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery příslušné sociální sítě nebo služby, tj. Facebook, Google+, Twitter nebo XING. Jestliže během návštěvy naší webové stránky na odkazy kliknete a jste zalogováni přes svůj osobní uživatelský účet do dané sociální sítě nebo služby (Facebook, Google+, Twitter, XING), bude předána informace o tom, že jste navštívili naši webovou stránku, příslušnému provozovateli (Facebook, Google+, Twitter, XING). Návštěvu webové stránky může příslušný provozovatel (Facebook, Google+, Twitter, XING) přiřadit k Vašemu účtu. Tyto informace jsou předávány provozovateli (Facebook, Google+, Twitter, XING) a tam případně uloženy. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na odkaz ze svého účtu odhlásit. Doplňující informace o uložených údajích najdete pod těmito odkazy:

I když nejste členem žádné z výše uvedených sociálních sítí nebo služeb, existuje možnost, že tyto sítě a služby odhalí a případně uloží Vaši IP adresu prostřednictvím sociálního pluginu. Podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování, shromažďování a používání osobních údajů společnostmi Facebook, Google+, Twitter a XING a o Vašich právech a možnostech nastavení naleznete v následujících poznámkách o ochraně osobních údajů:

Kromě toho můžete využít možnosti zablokovat sociální pluginy pomocí add-ons pro Váš prohlížeč, například pro plugin Facebooku použijte "Facebook Blocker", který si můžete stáhnout z internetu. Částečně můžete změnit i svoje nastavení ochrany osobních údajů, např. na adrese https://twitter.com/account/settings.

Zasílání novinek (Newsletter)

Zasíláme zpravodaj s novinkami (novinky/newsletter), e-maily a další elektronické zprávy s informacemi reklamního charakteru (dále jen „novinky“) pouze se souhlasem příjemce nebo na základě zákonného povolení. Pokud byly v rámci přihlášení k odběru novinek konkrétně vymezeny jejich obsahy, je takové vymezení obsahu pro udělení souhlasu uživatele závazné.

Pokud se přihlásíte k odběru našich novinek, použijeme osobní údaje potřebné pro tento účel nebo údaje, které jste nám sdělili zvlášť, abychom Vám mohli pravidelně zasílat náš newsletter na Vaši e-mailovou adresu. Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit buď zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo za pomoci odkazu uvedeného v newsletteru.

Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, postačí, když zadáte svoji e-mailovou adresu. Přihlášení probíhá v tzv. režimu double-opt-in. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém budete vyzváni, abyste své přihlášení k odběru novinek potvrdili. Toto potvrzení je nezbytné k tomu, aby se nemohl přihlásit nikdo s cizími e-mailovými adresami.

Přihlášení k odběru novinek se dokumentuje, aby bylo možné přihlašovací proces prokázat v souladu s právními požadavky. Pro tento účel se ukládá informace o okamžiku přihlášení a potvrzení a také IP adresa.

Odběr našeho newsletteru můžete kdykoli vypovědět, tj. odvolat svůj souhlas. Tím současně zanikne Váš souhlas s jeho zasíláním. Odkaz pro vypovězení odběru novinek najdete na konci každého newsletteru.

Dotazy a komentáře

V případě dotazů, podnětů nebo komentářů k tématu ochrany osobních údajů se prosím obraťte písemně e-mailem na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (dataprotection@webasto.com).

Rychlý rozvoj nových internetových technologií vyžaduje, abychom čas od času upravili naše prohlášení o ochraně osobních údajů / Privacy Policy. Na tomto místě Vás budeme informovat o inovacích.

Odpovědným subjektem ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů je:

Ochrana dat Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Strasse 5
82131 Stockdorf
Německo

Skupina pro ochranu dat: Reinhard Bersch
dataprotection@webasto.com
Telefon: +49 (89) 8 57 94-0