Marina luftreglerare

BlueCool A-Series

Det centrala kylaggregatet installeras vanligtvis i maskinrummet och förser alla hytter med kallvatten/glykol via en vattenledning. En eller flera luftreglerare placeras i varje hytt för att generera den kylkapacitet som behövs i varje enskilt rum.

Produktöversikt

Innovation du kan ta på

Den nya generationen styrenheter.
Nya styrenheten MyTouch display är standard för alla BlueCool AC-serier. Användarvänlig tack vare enkla symboler och en tydligt strukturerad kontrollmeny med tio olika språkalternativ.

Kompatibel med Vimar Eikon, Eikon Evo och andra täckplattor.