Marina tillbehör

Luftsystem

Webasto luftsystem erbjuder de bästa lösningarna för fördelning av kalluft i båtar. Att välja optimerade komponenter till ditt luftsystem ger bäst kylprestanda och låga ljudnivåer även vid den högsta fläkthastigheten.

Pumpar

För stabil drift av AC-systemen är det viktigt att ha ett stadigt och jämnt flöde av sjövatten som kan kyla kondensorn. På så sätt undviks avbrott orsakade av för högt tryck i AC-enheten. Sjövattenpumpen måste förse AC-enheten med detta vattenflöde.

Vattensystem

Enkel montering och säker drift kännetecknar Webastos vattensystemskomponenter.

Fabriksmonterad isolering spar mycket monteringstid för båttillverkare, och ett stort utbud av kompatibla snabbmonterade komponenter gör varje installation väldigt smidig.

Luftintag/-utsug

Dessa komponenter reglerar tillförseln av friskluft i båten genom att utnyttja temperaturskillnaden ute/inne och med hjälp av en kontroll för både luftintag/-utsug. Den elektroniska kontrollen styr två separata blåsutlopp: ett intag för friskluft och ett utlopp för utsugsluft.

Fläktar

Inbyggda fläktar ger friskluft eller suger ut luft ur hytterna (låg elförbrukning).

Luftflödesreglerare

Reglerar det önskade in- eller utflödet av luft separat.

Innovation du kan ta på

Den nya generationen styrenheter.
Nya styrenheten MyTouch display är standard för alla BlueCool AC-serier. Användarvänlig tack vare enkla symboler och en tydligt strukturerad kontrollmeny med tio olika språkalternativ.

Kompatibel med Vimar Eikon, Eikon Evo och andra täckplattor.