Vilka parkeringsvärmare kan Webasto erbjuda?

Vattenvärmare

Kalla motorer arbetar ineffektivt, ökar slitaget och förkortar livslängden. Detta leder till högre bränsleförbrukning och högre kostnader. Den bästa lösningen är att installera en Webasto vattenvärmare. Den är integrerad i motorns kylkrets och värmer upp motorn till arbetstemperatur redan innan den startats. Detta gör motorn startklar även vid mycket låga utetemperaturer. Dessutom blir hytten behagligt varm, och du slipper bränslekrävande tomgång vid stillastående och raster.

Webasto vattenvärmare finns tillgängliga med effekter från 2,2 till 35 kW.

Luftvärmare

Behaglig värme i förarhytten på raster och nattetid. En hytt som är skönt varm innan arbetet ens börjat, klar sikt utan is och snö – och allt är dessutom lätt att montera och använda. Luftvärmare gör dina fordon mer behagliga, effektiva och klara för vintern med kostnadseffektiva metoder.

Luftvärmare värmer upp luften direkt i värmaren och leder varmluften vidare till hytten. Detta garanterar snabb och effektiv uppvärmning av hytten. Webasto levererar luftvärmare med effekter från 0,9 till 16 kW.