Kvalitet bekräftad av DEKRA

Tyska fordonsbesiktningsföretaget DEKRA har utsatt Thermo Top Evo för utförliga tester och bekräftat: Om vindrutan fram är täckt av ett jämnt lager is och fordonet har stått kallt i minst 8 timmar i -7 °C, kommer vindrutan att vara avtinad inom 30 minuter.
DEKRA bekräftade även att en förvärmd motor behöver mycket mindre bränsle vid start och därför till stor del kompenserar för det bränsle som används av Webastos parkeringsvärmare.

DEKRA har utfört tester för fordons- och teknikindustrin sedan 1925.

Vårt bästa ämne: Webastos kylrum.

Testfordonen kyls i -10 °C i minst 8 timmar i kylrummet och fordonen får ett tydligt lager is på vindrutorna. Uppvärmningen av passagerarutrymmet och avisningen av rutorna mäts när parkeringsvärmaren startats.

Belastnings- och hållbarhetstest

Parkeringsvärmaren slås på och av under i princip normala användningsförhållanden för att simulera belastningen under hela livslängden.

Saltstänk-,fukt-, och regntest

En saltlösning sprejas på värmaren under flera dagar för att testa de rostskyddande egenskaperna under dess totala livslängd.

3D-mätningar

Måttnoggrannheten på de enskilda komponenterna testas i en mycket känslig 3D-mätmaskin innan de monteras.

Vibrationstest

Värmaren placeras i en speciell hållare och utsätts för ett tufft vibrationstest. Detta test mäter styrkan och hållbarheten i de enskilda delarna.