Качество, потвърдено от DEKRA

„Немската асоциация за проверка на моторни превозни средства DEKRA“ е подложила Thermo Top Evo на множество тестове и потвърждава: Ако предното стъкло е покрито с равномерен слой лед и автомобилът е бил охлаждан в продължение на поне 8 часа, при температури от -7°C, предното стъкло ще се размрази в рамките на 30 минути.
DEKRA също така потвърждава, че предварително затопленият двигател изисква по-малко гориво, при запалване и по този начин компенсира голяма част от горивото, което е консумирано от автономния отоплител на Webasto.

DEKRA тества моторни превозни средства и технически инсталации от 1925 г.

Нашият най-добър обект: Студената камера на Webasto.

Тестовите автомобили се охлаждат при температура от -10°C в продължение на поне 8 часа в студена камера и на техните предни стъкла се нанася дефиниран слой лед. Отоплението на пътническия салон и размразяването на прозорците се измерва, когато се задейства автономния отоплител.

Тестове за умора и издръжливост

Автономният отоплител се включва и изключва в условия, близки до реалните, за да се симулира натоварването през целия му експлоатационен живот.

Тест „сол-влага-дъжд“

Върху отоплителя се пръска солен разтвор, в продължение на няколко дни, за да се тестват неговите анти-корозивни характеристики през целия му експлоатационен живот.

3D измерване

Точността на размерите на индивидуалните компоненти се тества чрез силно чувствителна машина за 3D измерване преди тяхното сглобяване.

Тест на вибрации

Отоплителят се прикрепя към специална стойка и се подлага на сериозен тест на вибрации. По този начин ние тестваме здравината и устойчивостта на отделните части.