Напълно персонализирани решения

Webasto притежава 30 години опит в авангардни автомобилни покривни системи, който опит, ние прилагаме към морето: кинематика, авангардни материали, управление на водата и системи за уплътнение. Ние превръщаме идеите Ви в реалност и гарантираме високо качество и изключително продуктово ноу-хау. Подходът към проекта, с неговото разделяне на фази и съвместни екипи, позволява трансфера на ноу-хау на Вашите инженери.

Успехът на нашите проекти се основава на три основни елемента

Визуализация на продукта

Превръща идеите във визуални концепции. Фазовият подход към проекта позволява честа оценка и ограничава риска за клиента.

Разработване на продукта

Превръщане на визуалната в техническа концепция. Съвместните екипи изискват сериозно участие от страна на клиента (маркетинг, развойна дейност, производство).

Удостоверяване на продукта

Подготовка на пакет от чертежи за доставчици и сглобяване. Трансфера на ценно ноу-хау гарантира най-добър резултат от инвестициите в проекта.

Добавете стойност към Вашата лодка и брандов имидж