Uređaj za obradu vazduha za plovila

Linija BlueCool A-Series

Centralni rashladni uređaj se obično ugrađuje u mašinsku prostoriju odakle dovodi ohlađenu vodu/glikol u sve kabine pomoću kruga vode. Jedan ili više uređaja za obradu vazduha se postavlja u svaku kabinu za individualno generisanje kapaciteta hlađenja u svakoj prostoriji.

Pregled proizvoda

Inovacija koju možete da dodirnete

Nova generacija upravljačkih elemenata.
Nova upravljačka jedinica sa ekranom MyTouch je standardna za sve serije klima-uređaja BlueCool. Intuitivno upravljanje zahvaljujući jednostavnim simbolima i pregledno organizovanom meniju na deset jezika.

Kompatibilno sa pokrivnim pločama Vimar Eikon, Eikon Evo i drugima.