Korišćenje kolačića

Na našim stranicama koristimo „Cooki-je“. Cooki je mala baza podataka koja se može odložiti na disku. Ova baza podataka se postavlja od servera interneta s kojim ste preko Vašeg pretraživača (npr. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) stvorili vezu, i šalje Vama. Kroz Cooki-je može da Vas se drugi put prepozna bez da podatke koje ste već jednom uneli, morate još jednom da unesete. Najveći deo pretraživača standardno je tako postavljen da Cooki-je automatski prihvataju. Vi imate mogućnost postavljanja Vašeg pretraživača tako da on odbija Cooki-je ili njihovo prethodno prikazivanje. Informacije o tome dobijate preko funkcije pomoći pretraživača koji Vi koristite. Uz to Vi možete Cooki-je u svako vreme da brišete u Vašem sistemu (npr. u Windows-u Internet Explorer).

Koristimo sledeće kolačiće:

 • tx_cookies_accepted: Is set to hide the cookie notification permanently. Lifetime: 1 year
 • tx_cookies_hidden: Is set to hide the cookie notification permanently. Lifetime: 1 year
 • atidvisitor: Is set to track the visits of a user. External provider: AT Internet. Lifetime: 8 months
 • atiduserid: Is set to track the user's behaviour on the site. External provider: AT Internet. Lifetime: 1 year
 • idrxvr: Main visitor ID (3rd-party cookie). External provider: AT Internet. Lifetime: 13 Months
 • xtan: Numeric ID, provided by the client when a user logs on to the client’s site. External provider: AT Internet. Lifetime: 1 year
 • xtant: Technical value linked to identified visitor management. External provider: AT Internet. Lifetime: 1 year
 • xtvrn: List of numsites encountered by the visitor. External provider: AT Internet. Lifetime: 10 years
 • xtidc: Visitor ID for intranet site, or when 3rd-party cookies are disabled (ex: User-agent containing safari/iPhone/iPad/iPod). External provider: AT Internet. Lifetime: 10 years
 • CONSENT: YouTube Consent Cookie. External Provider: YouTube. Lifetime: 20 years
 • PREF: Stores preferences and other information. External Provider: YouTube. Lifetime: 10 years
 • VISITOR_INFO1_LIVE: Measures bandwidth to determine whether the new or old player interface is shown. External Provider: YouTube. Lifetime: 8 months
 • YSC: Is set on pages with embedded YouTube video. External Provider: YouTube. Lifetime: Session
 • weba_dealer_locator_cookie_confirmed: Is set to hide the cookie notification permanently. Lifetime: 25 years
 • WDP_last_culture: Is set to store the locale of the user. Lifetime: 1 year
 • ASP.NET_SessionId:Session ID. Lifetime: Session
 • _gat: Used to throttle request rate. External Provider: Google. Lifetime: 1 minute
 • _ga: Used to distinguish users. External Provider: Google. Lifetime: 2 years
 • _gid: Used to distinguish users. External Provider: Google. Lifetime: 24 hours