Sistemi za sve namene i svaki budžet

Grupa Webasto nudi profesionalne sisteme za grejanje i klimatizaciju za prevoz lekova za svaki budžet. Zahvaljujući njihovoj modularnoj konstrukciji, nudimo vam širok opseg rešenja prilagođenih vašim potrebama. 

Početna ekonomična opcija

Integrisani klimatizacijski sistem sa upravljačkim elementom omogućava bezbedan prevoz lekova unutar opsega temperature od 15 do 25° C. Osnovna konfiguracija grupe Webasto je idealno rešenje za mala preduzeća i podugovarače.

Potrebne su sledeće komponente:

Za zahtevnije potrebe

Za nešto veći budžet vaša transportna vozila mogu da se opremei visoko efikasnim grejačem na vazduh grupe Webasto uz integrisani klimatizacijski sistem – prikladno za opseg temperature od 15 do 25 °C.

Potrebne su sledeće komponente:

Rešenje za profesionalce

Ugradnjom dodatne opreme vaše vozilo možemo da pripremimo za buduće propise Evropske unije o prevozu. Ugradnja uključuje grejače na vazduh, mobilni rashladni pogon sa jedinicom za režim pripravnosti ili bez nje, upravljački element i uređaj za beleženje podataka. Opseg temperature od 2 do 8 °C u teretnom prostoru može pouzdano i neprekidno da se održava, čak i preko noći kada je vozilo parkirano.

Potrebne su sledeće komponente:

Vaše individualno prilagođeno rešenje

Razvili smo potpuno prilagođena rešenja za specifične potrebe vašeg transportnog vozila. Ona uključuju opcionalni rad transportnog vozila u dva različita opsega temperature (2 – 8 °C i 15 – 25 °C). Ta rešenja mogu da se po želji isporuče uz uređaj za beleženje podataka.

Potrebne su sledeće komponente: